Kurs wymiany euro/PLN w 2016 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2016 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2016 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2016 – 31.01.2016

4,2639

31.12.2015 r.

01.02.2016 – 29.02.2016

4,4398

29.01.2016 r.

01.03.2016 – 31.03.2016

4,3543

29.02.2016 r.

01.04.2016 – 30.04.2016

4,2576

31.03.2016 r.

01.05.2016 – 31.05.2016

4,3965

29.04.2016 r.

01.06.2016 – 30.06.2016

4,3865

31.05.2016 r.

01.07.2016 – 31.07.2016

4,4362

30.06.2016 r.

01.08.2016 – 31.08.2016

4,3630

29.07.2016 r.

01.09.2016 – 30.09.2016

4,3533

31.08.2016 r.

01.10.2016 – 31.10.2016

4,3192

30.09.2016 r.

01.11.2016 – 30.11.2016

4,3278

31.10.2016 r.

01.12.2016 – 31.12.2016

4,4483

30.11.2016 r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2016 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2016 – 31.01.2016

4.2402

22.12.2015 r.

21.12.2015 r.

01.02.2016 – 29.02.2016

4.4710

28.01.2016 r.

27.01.2016 r.

01.03.2016 – 31.03.2016

4.3581

26.02.2016 r.

25.02.2016 r.

01.04.2016 – 30.04.2016

4,2498

30.03.2016 r.

29.03.2016 r.

01.05.2016 – 31.05.2016

4,3918

28.04.2016 r.

27.04.2016 r.

01.06.2016 – 30.06.2016

4,3912

28.05.2016 r.

27.05.2016 r.

01.07.2016 – 31.07.2016

4,4413

29.06.2016 r.

28.06.2016 r.

01.08.2016 – 31.08.2016

4,3733

28.07.2016 r.

27.07.2016 r.

01.09.2016 – 30.09.2016

4,3314

30.08.2016 r.

29.08.2016 r.

01.10.2016 – 31.10.2016

4,2893

29.09.2016 r.

28.09.2016 r.

01.11.2016 – 30.11.2016

4,3292

28.10.2016 r.

27.10.2016 r.

01.12.2016 – 31.12.2016

4,4194

29.11.2016 r.

28.11.2016 r.