Kurs wymiany euro/PLN w 2015 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2015 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2015 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2015 – 31.01.2015

4,2732

31.12.2014 r.

01.02.2015 – 28.02.2015

4,2075

30.01.2015 r.

01.03.2015 – 31.03.2015

4,1524

27.02.2015 r.

01.04.2015 – 30.04.2015

4,0854

31.03.2015 r.

01.05.2015 – 31.05.2015

4,0250

30.04.2015 r.

01.06.2015 – 30.06.2015

4,1298

29.05.2015 r.

01.07.2015 – 31.07.2015

4,1911

30.06.2015 r.

01.08.2015 – 31.08.2015

4,1435

31.07.2015 r.

01.09.2015 – 30.09.2015

4,2289

31.08.2015 r.

01.10.2015 – 31.10.2015

4,2448

30.09.2015 r.

01.11.2015 – 30.11.2015

4,2644

30.10.2015 r.

01.12.2015 – 31.12.2015

4,2721

30.11.2015 r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2015 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2015 – 31.01.2015

4,2738

20.12.2014 r.

19.12.2014 r.

01.02.2015 – 28.02.2015

4,2365

29.01.2015 r.

28.01.2015 r.

1.03.2015 – 31.03.2015

4,1615

26.02.2015 r.

25.02.2015 r.

01.04.2015 – 30.04.2015

4,0978

28.03.2015 r.

27.03.2015 r.

01.05.2015 – 31.05.2015

4,0015

29.04.2015 r.

28.04.2015 r.

01.06.2015 – 30.06.2015

4,1335

28.05.2015 r.

27.05.2015 r.

01.07.2015 – 31.07.2015

4,1757

27.06.2015 r.

26.06.2015 r.

01.08.2015 – 31.08.2015

4,1392

30.07.2015 r.

29.07.2015 r.

01.09.2015 – 30.09.2015

4,2357

28.08.2015 r.

27.08.2015 r.

01.10.2015 – 31.10.2015

4,2343

29.09.2015 r.

28.09.2015 r.

01.11.2015 – 30.11.2015

4,2936

29.10.2015 r.

28.10.2015 r.

01.12.2015 – 31.12.2015

4,2724

27.11.2015 r.

26.11.2015 r.