Kurs wymiany euro/PLN w 2014 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2014 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2014 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2014 – 31.01.2014

4,1543

31.12.2013 r.

01.02.2014 – 28.02.2014

4,2488 31.01.2014 r.

01.03.2014 – 31.03.2014

4,1676 28.02.2014 r.

01.04.2014 – 30.04.2014

4,1719 31.03.2014 r.

01.05.2014 – 31.05.2014

4,2024 30.04.2014 r.

01.06.2014 – 30.06.2014

4,1411 30.05.2014 r.

01.07.2014 – 31.07.2014

4,1568 30.06.2014 r.

01.08.2014 – 31.08.2014

4,1691 31.07.2014 r.

01.09.2014 – 30.09.2014

4.2171 29.08.2014 r.

01.10.2014 – 31.10.2014

4.1776 30.09.2014 r.

01.11.2014 – 30.11.2014

4,2177 31.10.2014 r.

01.12.2014 – 31.12.2014

4,1839 28.11.2014 r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2014 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2014 – 31.01.2014

4,1739

20.12.2013 r.

19.12.2013 r.

01.02.2014 – 28.02.2014

4,2130 30.01.2014 r. 29.01.2014 r.

01.03.2014 – 31.03.2014

4,1611 27.02.2014 r. 26.02.2014 r.

01.04.2014 – 30.04.2014

4,1795 28.03.2014 r. 27.03.2014 r.

01.05.2014 – 31.05.2014

4,2069 29.04.2014 r. 28.04.2014 r.

01.06.2014 – 30.06.2014

4,1550 27.05.2014 r. 26.05.2014 r.

01.07.2014 – 31.07.2014

4,1431 27.06.2014 r. 26.06.2014 r.

01.08.2014 – 31.08.2014

4,1516 30.07.2014 r. 29.07.2014 r.

01.09.2014 – 30.09.2014

4,1967 28.08.2014 r. 27.08.2014 r.

01.10.2014 – 31.10.2014

4,1805 27.09.2014 r. 26.09.2014 r.

01.11.2014 – 30.11.2014

4.2252 30.10.2014 r. 29.10.2014 r.

01.12.2014 – 31.12.2014

4,1801 27.10.2014 r. 26.11.2014 r.