Kurs wymiany euro/PLN w 2013 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2013 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2013 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2013 – 31.01.2013

4,0740

31.12.2012 r.

01.02.2013 – 28.02.2013

4,1945

31.01.2013 r.

01.03.2013 – 31.03.2013

4,1515

28.02.2013 r.

01.04.2013 – 30.04.2013

4,1804 28.03.2013 r.

01.05.2013 – 31.05.2013

4,1504

30.04.2013 r.

01.06.2013 – 30.06.2013

4,2792

31.05.2013 r.

01.07.2013 – 31.07.2013

4,3376

28.06.2013 r.

01.08.2013 – 31.08.2013

4,2370

31.07.2013 r.

01.09.2013 – 30.09.2013

4,2633

30.08.2013 r.

01.10.2013 – 31.10.2013

4,2288

30.09.2013 r.

01.11.2013 – 30.11.2013

4,1783

31.10.2013 r.

01.12.2013 – 31.12.2013

4,2060

29.10.2013 r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2013 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2013 – 31.01.2013

4,0736

20.12.2012 r.

19.12.2012 r.

01.02.2013 – 28.02.2013

4,2090

30.01.2013 r.

29.01.2013 r.

01.03.2013 – 31.03.2013

4,1678

27.02.2013 r.

26.02.2013 r.

01.04.2013 – 30.04.2013

4,1607

26.03.2013 r.

25.03.2013 r.

01.05.2013 – 31.05.2013

4,1590

27.04.2013 r.

26.04.2013 r.

01.06.2013 – 30.06.2013

4,2250 30.05.2013 r.

29.05.2013 r.

01.07.2013 – 31.07.2013

4,3445

27.06.2013 r.

26.06.2013 r.

01.08.2013 – 31.08.2013

4,2294

30.07.2013 r.

29.07.2013 r.

01.09.2013 – 30.09.2013

4,2930

29.08.2013 r.

28.08.2013 r.

01.10.2013 – 31.10.2013

4,2280

27.09.2013 r.

26.09.2013 r.

01.11.2013 – 30.11.2013

4,1838

30.10.2013 r.

29.10.2013 r.

01.12.2013 – 31.12.2013

4,2036

28.11.2013r.

27.11.2013r.