Kurs wymiany euro/PLN w 2012 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2012 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2012 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2012 – 31.01.2012

4,4580

30.12.2011r.

01.02.2012 – 28.02.2012

4,2243

31.01.2012r.

01.03.2012 – 31.03.2012

 

4,1212

29.02.2012r.

01.04.2012 – 30.04.2012

 

4,1522

30.03.2012r.

01.05.2012 – 31.05.2012

 

4,1709

30.04.2012r.

01.06.2012 – 30.06.2012

 

4,3915

31.05.2012r.

01.07.2012 – 31.07.2012

 

4,2488

29.06.2012r.

01.08.2012 – 31.08.2012

 

4,1050

31.07.2012r.

01.09.2012 – 30.09.2012

 

4,1765

31.08.2012r.

01.10.2012 – 31.10.2012

 

4,1038

28.09.2012r.

01.11.2012 – 30.11.2012

 

4,1390

31.10.2012r.

01.12.2012 – 31.12.2012

 

4,1052

30.11.2012r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2012 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2012 – 31.01.2012

4,4590

21.12.2011r.

20.12.2011r.

01.02.2012 – 28.02.2012

4,2207

28.01.2012r.

27.01.2012r.

01.03.2012 – 31.03.2012

 

4,1738

28.02.2012r.

27.02.2012r.

01.04.2012 – 30.04.2012

 

4,1568

29.03.2012r.

28.03.2012r.

01.05.2012 – 31.05.2012

 

4,1820

27.04.2012r.

26.04.2012r.

01.06.2012 – 30.06.2012

 

4,3610

30.05.2012r.

29.05.2012r.

01.07.2012 – 31.07.2012

 

4,2515

28.06.2012r.

27.06.2012r.

01.08.2012 – 31.08.2012

 

4,1275

28.07.2012r.

27.07.2012r.

01.09.2012 – 30.09.2012

 

4,1555

30.08.2012r.

29.08.2012r.

01.10.2012 – 31.10.2012

 

4,1511

27.09.2012r.

26.09.2012r.

01.11.2012 – 30.11.2012

 

4,1489

30.10.2012r.

29.10.2012r.

01.12.2012 – 31.12.2012

 

4,1076

29.11.2012r.

28.11.2012r.