Kurs wymiany euro/PLN w 2011 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2011 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2011 r.

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

 

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

 

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

 

01.01.2011 – 31.01.2011 3,9750 31.12.2010r.
01.02.2011 – 28.02.2011 3,9362 31.01.2011r.
01.03.2011 – 31.03.2011 3,9548 28.02.2011r.
01.04.2011 – 30.04.2011 4,0106 31.03.2011r.
01.05.2011 – 31.05.2011 3,9356 29.04.2011r.
01.06.2011 – 30.06.2011 3,9558 31.05.2011r.
01.07.2011 – 31.07.2011 3,9903 30.06.2011r.
01.08.2011 – 31.08.2011 4,0086 29.07.2011r.
01.09.2011 – 30.09.2011 4,1481 31.08.2011r.
01.10.2011 – 31.10.2011 4,4050 30.09.2011r.
01.11.2011 – 30.11.2011 4,3447 31.10.2011r.
01.12.2011 – 31.12.2011 4,5080 30.11.2011r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2011 r.

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2011 – 31.01.2011

3,9966

21.12.2010r.

20.12.2010r.

01.02.2011 – 28.02.2011

3,8985

28.01.2011r.

27.01.2011r.

01.03.2011 – 31.03.2011

3,9975

25.02.2011r.

24.02.2011r.

01.04.2011 – 30.04.2011

3,9955

30.03.2011r.

29.03.2011r.

01.05.2011 – 31.05.2011

3,9294

28.04.2011r.

27.04.2011r.

01.06.2011 – 30.06.2011

3,9780

28.05.2011r.

27.05.2011r.

01.07.2011 – 31.07.2011

4,0132

29.06.2011r.

28.06.2011r.

01.08.2011 – 31.08.2011

4,0058

28.07.2011r.

27.07.2011r.

01.09.2011 – 30.09.2011

4,1562

30.08.2011r.

29.08.2011r.

01.10.2011 – 31.10.2011

4,4313

29.09.2011r.

28.09.2011r.

01.11.2011 – 30.11.2011

4,3420

28.10.2011r.

27.10.2011r.

01.12.2011 – 31.12.2011

4,5153

29.11.2011r.

28.11.2011r.