Kurs wymiany euro/PLN w 2010 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2010 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2010 r.

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach: Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny
01.01.2010 – 31.01.2010 4,1045 31.12.2009 r.
01.02.2010 – 28.02.2010 4,0463 29.01.2010 r.
01.03.2010 – 31.03.2010 3,9698 26.02.2010 r.
01.04.2010 – 30.04.2010 3,8673 31.03.2010 r.
01.05.2010 – 31.05.2010 3,9163 30.04.2010 r.
01.06.2010 – 30.06.2010 4,0791 31.05.2010 r.
01.07.2010 – 31.07.2010 4,1470 30.06.2010 r.
01.08.2010 – 31.08.2010 4,0085 30.07.2010 r.
01.09.2010 – 30.09.2010 4,0135 31.08.2010 r.
01.10.2010 – 31.10.2010 3,9847 30.09.2010 r.
01.11.2010 – 30.11.2010 3,9820 29.10.2010 r.
01.12.2010 – 31.12.2010 4.0692 30.11.2010 r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2010 r.

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C) Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny
01.01.2010 – 31.01.2010 4,1865 22.12.2009 r. 21.12.2009 r.
01.02.2010 – 28.02.2010 4,0808 28.01.2010 r. 27.01.2010 r.
01.03.2010 – 31.03.2010 3,9926 25.02.2010 r. 24.02.2010 r.
01.04.2010 – 30.04.2010 3,8916 30.03.2010 r. 29.03.2010 r.
01.05.2010 – 31.05.2010 3,9315 29.04.2010 r. 28.04.2010 r.
01.06.2010 – 30.06.2010 4,0848 28.05.2010 r. 27.05.2010 r.
01.07.2010 – 31.07.2010 4,1322 29.06.2010 r. 28.06.2010 r.
01.08.2010 – 31.08.2010 4,0070 29.07.2010 r. 28.07.2010 r.
01.09.2010 – 30.09.2010 3,9886 28.08.2010 r. 27.08.2010 r.
01.10.2010 – 31.10.2010 3,9761 29.09.2010 r. 28.09.2010 r.
01.11.2010 – 30.11.2010 3,9501 28.10.2010 r. 27.10.2010 r.
01.12.2010 – 31.12.2010 4,0275 27.11.2010 r. 26.11.2010 r.