Kurs wymiany euro/PLN w 2009 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2009 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2009 r.
 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach: Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny
01.01.09 – 31.01.2009 4,1535 31.12.2008 r.
01.02.09 – 28.02.2009 4,4620 30.01.2009 r.
01.03.09 – 31.03.2009 4,7030 27.02.2009 r.
01.04.09 – 30.04.2009 4,6885 31.03.2009 r.
01.05.09 – 31.05.2009 4,3993 30.04.2009 r.
01.06.09 – 30.06.2009 4,4762 29.05.2009 r.
01.07.09 – 31.07.2009 4,4520 30.06.2009 r.
01.08.09 – 31.08.2009 4,1590 31.07.2009 r.
01.09.09 – 30.09.2009 4,1040 31.08.2009 r.
01.10.09 – 31.10.2009 4,2295 30.09.2009 r.
01.11.09 – 30.11.2009 4,2410 30.10.2009 r.
01.12.09 – 31.12.2009 4,1441 30.11.2009 r.

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2009 r.
 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C) Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny
01.01.09 – 31.01.2009 4,0825 20.12.2008 r. 19.12.2008 r.
01.02.09 – 28.02.2009 4,3450 29.01.2009 r. 28.01.2009 r.
01.03.09 – 31.03.2009 4,6515 26.02.2009 r. 25.02.2009 r.
01.04.09 – 30.04.2009 4,6483 28.03.2009 r. 27.03.2009 r.
01.05.09 – 31.05.2009 4,5470 29.04.2009 r. 28.04.2009 r.
01.06.09 – 30.06.2009 4,4363 28.05.2009 r. 27.05.2009 r.
01.07.09 – 31.07.2009 4,4945 27.06.2009 r. 26.06.2009 r.
01.08.09 – 31.08.2009 4,1928 30.07.2009 r. 29.07.2009 r.
01.09.09 – 30.09.2009 4,1125 28.08.2009 r. 27.08.2009 r.
01.10.09 – 31.10.2009 4,2097 29.09.2009 r. 28.09.2009 r.
01.11.09 – 30.11.2009 4,2523 29.10.2009 r. 28.10.2009 r.
01.12.09 – 31.12.2009 4,1245 27.11.2009 r. 26.11.2009 r.