Kurs wymiany euro/PLN w 2007 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kurs wymiany euro/PLN w 2007 r.

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych w 2007 r.
 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach: Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny
01.01.07 – 31.01.2007 3,8310 29.12.2006
01.02.07 – 28.02.2007 3,9274 31.01.2007
01.03.07 – 31.03.2007 3,9181 28.02.2007
01.04.07 – 30.04.2007 3,8668 30.03.2007
01.05.07 – 31.05.2007 3,7810 30.04.2007
01.06.07 – 30.06.2007 3,8152 31.05.2007
01.07.07 – 31.07.2007 3,7677 29.06.2007
01.08.07 – 31.08.2007 3,7890 31.07.2007
01.09.07 – 30.09.2007 3,8162 31.08.2007
01.10.07 – 31.10.2007 3,7730 28.09.2007
01.11.07 – 30.11.2007 3,6377 31.10.2007
01.12.07 – 31.12.2007 3,6133 30.11.2007

 


Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2007 r.
 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego: Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C) Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny
01.01.07 – 31.01.2007 3,7993 21.12.2006 20.12.2006
01.02.07 – 28.02.2007 3,9290 30.01.2007 29.01.2007
01.03.07 – 31.03.2007 3,8932 27.02.2007 26.02.2007
01.04.07 – 30.04.2007 3,8836 29.03.2007 28.03.2007
01.05.07 – 31.05.2007 3,7744 27.04.2007 26.04.2007
01.06.07 – 30.06.2007 3,816 30.05.2007 29.05.2007
01.07.07 – 31.07.2007 3,803 28.06.2007 27.06.2007
01.08.07 – 31.08.2007 3,8039 28.07.2007 27.07.2007
01.09.07 – 30.09.2007 3,8358 30.08.2007 29.08.2007
01.10.07 – 31.10.2007 3,7763 27.09.2007 26.09.2007
01.11.07 – 30.11.2007 3,6246 30.10.2007 29.10.2007
01.12.07 – 31.12.2007 3,6489 29.11.2007 28.11.2007