Realizowane programy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Realizowane programy

Programy realizowane:

 

 • Kampania pt. „Mięso o europejskiej jakości - kontynuacja”, realizowana na rynkach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady, dotycząca  wieprzowiny, wołowiny i przetworów mięsnych wytworzonych na bazie tych mięs
 • Kampania pt. „Drób z europejskim paszportem”, realizowana na rynkach Chin, Hongkongu i Japonii, dotycząca mięsa drobiowego
 • Kampania pt. „Bioeurope wysokiej jakości”, realizowana na rynkach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady, dotycząca produktów ekologicznych
 • Kampania pt. „Europa pełna smaków – tradycja i jakość”, realizowana na rynkach Chin, Hongkongu, Japonii, Korei Płd. i Wietnamu, dotycząca mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego (świeżego, schłodzonego i mrożonego), owoców, warzyw z wyłączeniem kukurydzy oraz przetworów z tych produktów
 • Kampania pt. „Indyk z Europy - pod skrzydłami jakości”, realizowana na rynkach Republiki Czeskiej, Niemiec i Polski, dotycząca mięsa drobiowego (indyczego)
 • Kampania pt. „Siła smaku, witamin i kolorów - poznaj jakość jabłek z Europy”, realizowana na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dotycząca jabłek

 

Programy zakończone:

 

 • Mięso o europejskiej jakości
 • Czas na jabłka z Europy
 • Europejski drób – w jakości siła
 • Makarony Europy
 • Smaki Europy – jakość i tradycja
 • Rozsmakuj się w Europie
 • Pokochaj olej rzepakowy
 • Niezwykłe właściwości zwykłych owoców
 • Soki i musy – witaminy w wygodnej formie
 • EkoEuropa – jakość i tradycja
 • Zasmakuj w Europie
 • Europejskie jabłka dwukolorowe
 • Smak jakości i tradycji prosto z Europy
 • Trade Milk
 • Gwarancja jakości QAFP
 • Tradycja i jakość europejskiego mięsa
 • Europejskie mięso - tradycja, jakość i smak
 • Trzy znaki smaku
 • Mam kota na punkcie mleka
 • QMP - wołowina zawsze dobra
 • Makarony Europy
 • Jabłka każdego dnia
 • Nowa jakość w drobiarstwie
 • 5 porcji warzyw, owoców lub soku
 • Pokochaj olej rzepakowy
 • Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System – PQS
 • Tradycja, jakość i europejski smak
 • Europejski stół - tradycja, nowoczesność, jakość
 • Stawiam na mleko i produkty mleczne
 • 5 x dziennie warzywa i owoce
 • Ekologia
 • Życie miodem słodzone
 • Stół pełen smaków
 • Mięso i jego produkty - tradycja i smak
 • Oryginalność pod ochroną
 • Mrożonki pełne natury
 • Marchewka

 

 

Zakończone programy:

 

Drugi program prosty pt. „Mięso o europejskiej jakości” dobiegł końca!

30 kwietnia 2020 r. zakończyła się realizacja działań w ramach kampanii pt. „Mięso o europejskiej jakości”, zaakceptowanej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 października 2017 r., w sprawie wyboru programów prostych dotyczących promocji produktów rolnych na rok 2017.

Program realizowany był przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), w ramach zawartej w dniu 17 kwietnia 2018 roku z KOWR umowy o udzielenie dotacji.

Działania w ramach przedmiotowej kampanii prowadzone były przez 2 lata, na dwóch rynkach docelowych, tj. w USA i Kanadzie.

Celem programu była promocja europejskiej wieprzowiny, wołowiny i przetworów mięsnych wytworzonych na bazie tych mięs w USA oraz Kanadzie.

Budżet kampanii wynosił 2 382 240 Euro netto, z czego kwota równa 1 904 266 Euro netto stanowiła wkład UE.

Kampania skierowana była do dwóch grup docelowych, tj. profesjonalistów (importerów, hurtowników, dystrybutorów, hoteli, restauracji) oraz liderów opinii (dziennikarzy, szefów kuchni, przedstawicieli organizacji branżowych i sieci handlowych).

Strategia programu obejmowała szeroki i różnorodny zakres działań, m.in.:

 • reklamę w mediach handlowych oraz w Internecie,
 • prowadzenie kanału YOTUBE wraz z kampanią reklamową,
 • misje handlowe do USA i Kanady, w tym warsztaty poświęcone produkcji i jakości europejskiego mięsa,
 • wizytę studyjną do Polski połączoną ze spotkaniami B2B oraz webinarium i seminarium,
 • przyjazd dziennikarzy/liderów opinii z USA i Kanady do Polski,
 • udział w imprezie targowo-wystawienniczej SIAL CANADA 2019,
 • stałe działania public relations.

Niestety, w związku z pojawieniem się pod koniec drugiego roku realizacji ww. programu pandemii korona wirusa na całym świecie, część działań pierwotnie zaplanowanych do przeprowadzenia nie mogło się odbyć lub musiały zostać zmienione/ dopasowane do ówczesnej sytuacji, w tym do skutku nie doszedł przyjazd dziennikarzy/liderów opinii z USA i Kanady do Polski, który zaplanowany został na koniec kwietnia 2020 roku.

Kampania pt. „Mięso o europejskiej jakości” była już drugą polską kampanią realizowaną zgodnie z wytycznymi nowej polityki promocyjnej UE i tym samym w oparciu o nowe unijne rozporządzenia, regulujące zasady realizacji programów wdrażanych w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, który został delegowany z ARiMR do KOWR.

 


Pierwszy program prosty pt. „Czas na jabłka z Europy” zakończony!

W dniu 31 maja 2019 roku zakończyła się realizacja programu pt. „Czas na jabłka z Europy”, który był wdrażany na podstawie zawartej pomiędzy KOWR a Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2017 r. umowy o udzielenie dotacji. Przedmiotowy program został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2016 r.

Realizacja działań w ramach ww. kampanii trwała 2 lata. Działania prowadzone były na dwóch rynkach docelowych, tj. w Egipcie i Algierii.

Budżet kampanii wynosił 2 552 800,13 Euro, z czego kwota równa 2 040 320,10 Euro stanowiła wkład UE.

Kampania pt. „Czas na jabłka z Europy” to pierwsza polska kampania, która była realizowana zgodnie z wytycznymi nowej polityki promocyjnej UE i tym samym w oparciu o nowe unijne rozporządzenia, regulujące zasady realizacji programów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Strategia kampanii opierała się na działaniach B2B - budowaniu i utrzymaniu silnych relacji z partnerami handlowymi, wspieranych akcjami skierowanymi do konsumentów, czyli promocją w punktach sprzedaży, reklamą w mediach społecznościowych, prasie, telewizji oraz komunikacji publicznej. Komunikaty kampanii skupiały się na podkreślaniu wysokiej jakości, tradycji i ciągłości produkcji polskich jabłek objętych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „Jabłka grójeckie”, jak również europejskich jabłek.

Niestety w 2018 roku, a zatem w trakcie realizacji programu, władze Algierii wprowadziły embargo na większość artykułów rolno-spożywczych pochodzących z UE, w związku z tym trzeba było dostosować strategię programu do ówczesnych możliwości i przerzucić część środków przeznaczonych na promocję na rynek egipski, co jednak nie przeszkodziło uzyskać bardzo dobre efekty w ramach tej kampanii.

 


Kampania promująca europejskie jabłka dwukolorowe zakończona

 

From Europe bicolored apples

 

 

27 lipca 2017 r. dobiegł końca program promocyjno-informacyjny pt. „Europejskie jabłka dwukolorowe”, realizowany na rynku Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez konsorcjum dwóch organizacji branżowych: Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” (Lider) i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (Konsorcjant).

Trzyletnie działania promocyjno-informacyjne miały na celu wzrost eksportu poprzez zbudowanie pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej, skutkującej stopniowym wzrostem świadomości na temat wyjątkowych walorów europejskich jabłek oraz wysokich standardów ich produkcji.

Łączny budżet kampanii wynosił 4 996 924,00 €, z czego 50% pochodziło ze środków UE, zaś w 30% z budżetu krajowego. Pozostały 20% wkład własny pochodził ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Główną grupę docelową kampanii stanowili przedstawiciele branży owocowo-warzywnej (tj. importerzy, odbiorcy hurtowi, dystrybutorzy), jednak część działań skierowana była również do konsumentów, przedstawicieli mediów i liderów opinii.

W trakcie kampanii zrealizowano szeroki zestaw działań promocyjno-informacyjnych, w tym udział w imprezach targowych, organizacja misji gospodarczych, study tours, prowadzenie działań w Internecie oraz w obszarze public relations.

Stoisko kampanii obecne było na wielu imprezach, m.in. na targach iFresh, SIAL, Asia Fruit Logistica, China Fruit & Vegetable, IFE Guzangzhou, WOP Dubaj i Gulfood. Udział w targach uzupełniało uczestnictwo ekspertów w konferencjach okołotargowych i spotkaniach branżowych. Zorganizowano także kilkudniowe study tours dla przedstawicieli biznesu i administracji z Chin oraz przedstawicieli branży z ZEA, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Stworzony został także profil kampanii na portalach społecznościowych - FB i Weibo. Zorganizowano również kilka wydarzeń z udziałem kluczowych przedstawicieli mediów i branży oraz administracji, m.in.: śniadanie prasowe (w Chinach), Dzień Europejskiego Jabłka (na obydwu rynkach), zaś z myślą o konsumentach przeprowadzono akcję samplingową podczas Ramadan Night Market, połączoną z carving show oraz konkursy.

Dodatkowo przekaz kampanii wzmacniała emisja reklam w prasie branżowej i konsumenckiej, na billboardach oraz w Internecie.

 


Dobiegła końca realizacja dwuletniej kampanii pt. „Smak jakości i tradycji prosto z Europy”

 

Mięso prosto z Europy Tradycja Jakości

 

 

20 lipca 2017 r. zakończony został, prowadzony przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (lider) we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego (konsorcjant), 2-letni program informacyjno-promocyjny pt. „Smak jakości i tradycji prosto z Europy”, dotyczący schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów.

Głównym założeniem programu, realizowanego na rynku Kazachstanu, Singapuru, Nowej Zelandii, Tajwanu i RPA, był wzrost eksportu europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz ich przetworów na rynkach docelowych oraz pogłębienie wiedzy na temat:

 • bogatej tradycji, doświadczenia oraz standardów w produkcji i przetwórstwie europejskiej wieprzowiny, wołowiny oraz produktów wytworzonych na ich bazie;
 • restrykcyjnych unijnych norm i systemów funkcjonujących w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • walorów jakościowych europejskiego mięsa wołowego i wieprzowego oraz produktów wytwarzanych na ich bazie;
 • możliwości realizacji wymiany handlowej pomiędzy UE, a krajami docelowymi kampanii.

 

Łączny budżet kampanii opiewał na kwotę 2 341 877 € netto. Kampania została sfinansowana w 50% ze środków UE, zaś w 30% z budżetu krajowego. Pozostały 20% wkład własny pochodził ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania, adresowane zarówno do profesjonalistów (tj. importerów, odbiorców hurtowych, dystrybutorów mięsa i przetworów mięsnych, przedstawicieli organizacji branżowych oraz sektora HoReCa), jak również do dziennikarzy i liderów opinii, skoncentrowane były wokół intensywnej i aktywnej obecności na targach, wizycie studyjnej w Polsce, spotkaniach B2B, kongresach oraz na działaniach public relations i Internecie.

W ramach kampanii prowadzone były zarówno działania wspólne dla wszystkich rynków docelowych, jak i odrębne działania promocyjno-informacyjne na poszczególnych 5 rynkach docelowych.

Działania wspólne obejmowały prowadzenie strony internetowej kampanii, stworzenie spójnej linii kreatywnej kampanii, organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli grup docelowych z 5 rynków docelowych i konferencji w Polsce, produkcję filmu promocyjnego oraz gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych.

W ramach działań na poszczególnych rynkach docelowych, dla każdego z nich zrealizowano podobny zestaw aktywności, na który składał się udział w targach (Singapur - Food & Hotel Asia 2016, Tajwan – Food Taipei 2017, Nowa Zelandia – Fine Food New Zealand 2016, RPA – Food and Hospitality Africa 2016, Kazachstan - Inter Food Astana 2017), podczas których miały miejsce spotkania B2B, jak również realizacja kongresu w Singapurze, na Tajwanie i w Nowej Zelandii oraz działania PR prowadzone na każdym z rynków poprzez biura mediowe.

 


3-letnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Trade Milk” zakończona!

 

Trade Milk

 

 

30 czerwca 2017 r. zakończyła się trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Trade Milk”, dotycząca wybranych produktów mlecznych.

Głównym założeniem programu realizowanego przez Polską Izbę Mleka (Lider) we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka (Konsorcjant) było wzmocnienie pozytywnego wizerunku europejskich przetworów mlecznych, wzrost rozpoznawalności wysokiej jakości produktów mlecznych pochodzących z UE oraz zwiększenie udziału produktów objętych programem (tj. mleczek smakowych, mleka w proszku, jogurtów i serów żółtych dojrzewających) w wolumenie sprzedaży na rynku chińskim.

Pierwotna oferta programu zakładała realizację działań na dwóch rynkach docelowych: chińskim oraz rosyjskim. Jednakże już w pierwszym roku realizacji kampanii, działania na rynku rosyjskim zostały wstrzymane ze względu na wprowadzone przez Rosję embargo, w tym na unijne produkty objęte niniejszym programem. Środki finansowane zarezerwowane uprzednio do wykorzystania na rynku rosyjskim zostały zatem przeniesione na wzmocnienie pozostałych działań realizowanych w ramach kampanii na rynku chińskim.

Łączny budżet programu, wynoszący 1 949 058,00 € netto, pozyskany został z trzech źródeł: 50% ze środków Unii Europejskiej, 30% z budżetu krajowego i 20% ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Strategia kampanii, prowadzonej od 1 lipca 2014 r. na rynku Chińskiej Republiki Ludowej, zakładała wzmocnienie pozycji europejskich produktów mlecznych poprzez:

 • zbudowanie świadomości kategorii „produkty europejskie” w odniesieniu do przetworów mlecznych w grupie docelowej oraz wizerunku, który opierał się na wysokiej jakości i bezpieczeństwie produktów pochodzących z UE,
 • dążenie do wywołania w grupach docelowych efektu poszukiwania informacji
  o europejskich przetworach mlecznych oraz zakupu próbnego.

 

Działania, adresowane do dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych, hurtowników oraz przedstawicieli mediów, skoncentrowane były wokół intensywnej oraz aktywnej obecności na targach i misjach gospodarczych oraz na działaniach public relations i w Internecie.

 

Podczas realizacji trzyletniego programu podjęto następujące działania:

 • stworzono stronę internetową kampanii trademilk.eu w języku polskim i chińskim, na której użytkownicy mogli znaleźć cenne informacje dotyczące samej kampanii, zalet promowanych produktów oraz zasad importu produktów mlecznych z UE na teren Chin, jak również mieli możliwość śledzić na bieżąco informacje newsowe z branży mleczarskiej. Na stronie prowadzono biuro prasowe i cyklicznie zamieszczano informacje prasowe, treści do press room’u, materiały backgroundowe oraz infografiki;
 • 3-krotnie (tj. w każdym roku kampanii) uczestniczono w targach SIAL CHINA w Szanghaju, w tym podczas targów zorganizowano seminaria dla chińskich przedsiębiorców połączone z sesją machmakingową dla przedsiębiorców z Polski, szereg spotkań z dziennikarzami oraz konferencje prasowe „Perpektywy i możliwości wzrostu importu europejskich produktów mlecznych na ryku chińskim” oraz Europejski sektor mleczarski z perspektywy chińskiego konsumenta”;
 • zrealizowano wizytę studyjną przedstawicieli branży mleczarskiej rynku ChRL w Polsce, celem przedstawienia walorów europejskiego mleka i potencjału eksportu na rynek ChRL, a także w celu nawiązania bezpośrednich spotkań przedstawicieli europejskiej branży mleczarskiej z grupą wyselekcjonowanych importerów oraz dystrybutorów na rynku chińskim;
 • zorganizowano 4 misje gospodarcze B2B do Chin z udziałem polskich producentów, zainteresowanych nawiązaniem/rozszerzeniem współpracy z przedsiębiorcami chińskimi;
 • wyprodukowano film promocyjny dotyczący programu, w angielskiej i chińskiej wersji językowej;
 • stworzono cykl 7 filmów kulinarnych promujących potrawy z wykorzystaniem produktów mlecznych z 7 różnych krajów UE;
 • opracowano Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin, w języku polskim i chińskim, który został zamieszczony na stronie internetowej programu;
 • opracowano i rozdystrybuowano materiały informacyjno-promocyjne, takie jak broszura, folder promocyjny, gadżety na misję (m.in. maskotka „krówka”, teczki, torby, USB) oraz książka z przepisami.

Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanych działań są wyniki badań efektywności programu pt. „Trade Milk”, przeprowadzonych na początku (badanie pre-test), w trakcie (badanie test) oraz na zakończenie kampanii (badanie post-test).
Z przeprowadzonych badań na zakończenie kampanii wynika:

 • systematyczny wzrost wiedzy na temat mleka i przetworów mlecznych w grupie docelowej (93,8% respondentów rozpoznaje produkty mleczne). W porównaniu z pre-testem 1 (wykonanym w 2015 r.) zauważyć można znaczący wzrost wiedzy odnośnie wszystkich testowanych kategorii. Najwyższą poprawę znajomości notują: jogurty (38,6% - wzrost o 30,5 p.p.) oraz mleczka smakowe (48,6% - wzrost o 32,4 p.p.);
 • ponad dwie piąte spośród badanych firm (43,2%), kupuje w chwili obecnej produkty mleczarskie pochodzące z krajów Unii Europejskiej. W stosunku do pre-testu 1, odsetek ten uległ zwiększeniu o 9,4 p.p.;
 • wieloaspektowy test wizerunku produktów mleczarskich pochodzących z krajów UE potwierdza jednoznacznie wysoki ich potencjał na rynku chińskim. Produkty europejskie postrzegane są jako bezpieczne (96,1%), smaczne (84,2%) oraz budzące zainteresowanie klientów (86,4%). W stosunku do pre-testu 1, zanotowano wzrost i tak już dobrego wizerunku we wszystkich badanych wymiarach;
 • jednoznacznie pozytywny wizerunek produktów mleczarskich pochodzących z krajów UE przekłada się wprost na skłonność do ich zakupu. Postawę tą prezentuje 98,2% badanych przedstawicieli dystrybutorów i hurtowników produktów mleczarskich. Stan ten w porównaniu z pomiarem pre testowym uległ niewielkiej poprawie (z 95,9% w pre teście 1 do 98,2% w maju 2017 r.). Zamiar ten motywowany jest przede wszystkim zaufaniem do ich wysokiej jakości (89,6%) oraz bezpieczeństwem produktów (75,7%). Oba aspekty notują systematyczny wzrost;
 • utrzymujący się nadal deficyt poznawczy, dotyczący programów informacyjno-promocyjnych produktów mleczarskich pochodzących z UE. Zauważalność ich w stosunku do pre-testu 1 wzrosła o 15,6 p.p.. Znajomość programów spontanicznie deklaruje 38,6% badanego segmentu – w dalszym ciągu jest to znajomość powierzchowna, nie znajdująca potwierdzenia w pogłębionej wiedzy związanej z promowanymi treściami (nazwa kampanii, cel itp.);
 • utrzymujący się wzrost znajomości programu pt. „Trade Milk”. Program zauważyło dwóch na pięciu (41,8%) przedstawicieli badanej grupy – w stosunku do początku kampanii przyrost wyniósł 41,8%, zaś w odniesieniu do ostatniej tury badania – 6,8 p.p. Sama kampania oceniana jest wysoko. Opinię taką posiada blisko trzy czwarte badanych (77,7%). Należy zaznaczyć znaczący wzrost, w stosunku do ubiegłego roku, ocen pozytywnych kampanii – 5,5 p.p.;
 • kampania pt. „Trade Milk” osiągnęła zakładane cele. Przeważająca większość badanych zauważa, pod wpływem kampanii, większe zainteresowanie produktami i przetworami mlecznymi pochodzącymi z UE, zarówno w swoich firmach (85,5% spośród deklarujących znajomość kampanii), jak i wśród klientów docelowych (91,0%);
 • połowa badanych (51%) brała udział w targach SIAL CHINA 2017. Trzy czwarte (74%) spośród nich zauważyło stoisko promujące mleko i przetwory mleczne pochodzące z UE – w tym 60% odwiedziło to stoisko.

Szeroko zakrojone i właściwie dobrane działania informacyjno-promocyjne sprawiły, że kampania pt. „Trade Milk” została pozytywnie odebrana wśród przedstawicieli grup docelowych, a jej organizatorzy odnieśli sukces, o czym świadczą powyższe wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.


System QAFP

 

„Gwarancja jakości QAFP” - kampania promująca kulinarne mięso wieprzowe i wędliny ze znakiem jakości QAFP dobiegła końca

 

3 lutego 2017 roku zakończyła się trzyletnia kampania informacyjna, dotycząca kulinarnego mięsa wieprzowego oraz wędlin pt. „Gwarancja Jakości QAFP”. Głównym założeniem programu realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) była popularyzacja wysokojakościowych produktów wieprzowych sygnowanych znakiem jakości QAFP (Quality Assurance for Food Products) oraz zwiększenie wiedzy konsumentów z zakresu samej certyfikacji i procesu produkcyjnego.

Łączny budżet programu, wynoszący 2 999 952,03 EUR netto, pozyskany został z trzech źródeł: 50% ze środków Unii Europejskiej, 30% z budżetu krajowego i 20% ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

W ramach programu realizowanego od 4 lutego 2014 r. na rynku polskim, przeprowadzono szereg działań marketingowych i medialnych oraz wydarzeń, mających na celu promocję certyfikowanego kulinarnego mięsa wieprzowego i wędlin QAFP. Działania te adresowane były przede wszystkim do trzech głównych grup docelowych, tj. do konsumentów, przedstawicieli branży HoReCa oraz dziennikarzy i liderów opinii.

Podczas realizacji trzyletniego programu podjęto następujące działania:

 • zrealizowano 28 lokowań produktu w najpopularniejszych telewizyjnych programach śniadaniowych, takich jak: „Dzień Dobry TVN” i „Pytanie na Śniadanie” oraz w programie kulinarnym „Ewa Gotuje”;
 • przeprowadzono kampanię outdorową na terenie największych miast Polski;
 • opublikowano 82 advertoriale w topowych tytułach prasy kobiecej i branżowej;
 • wyemitowano reklamy QAFP na ekranach największych polskich kin, które obejrzało ponad 2 miliony osób;
 • przeprowadzono warsztaty kulinarne QAFP, w których udział wzięły 84 matki
  z dziećmi, 71 blogerów oraz 66 mężczyzn;
 • zorganizowano 9 edycji konkursów „Prześlij Przepis”;
 • stworzono stronę internetową qafp.pl/dobrywybor, będącą nośnikiem informacji na temat Systemu QAFP, porad dotyczących wykorzystania mięsa wieprzowego w kuchni oraz różnorodnych przepisów.

Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanych działań są wyniki badań ilościowych przeprowadzonych na początku (badanie pre-test), w trakcie (badanie test) oraz na zakończenie kampanii (badanie post-test). Ich porównanie jednoznacznie wskazuje na zmianę w postrzeganiu mięsa wieprzowego ze znakiem QAFP, gdyż:

 • 82% badanych przedsiębiorców pozytywnie ocenia dostępne w Polsce mięso wieprzowe. Oznacza to wzrost o 14 pkt. proc. w porównaniu z danymi z pre-testu, tj. z początku kampanii;
 • 89% badanych przedsiębiorców z branży HoReCa deklaruje, że posiadanie certyfikatu jakości ma dla nich znaczenie (wzrost o 12 pkt. proc. w porównaniu do wyników pre-testu);
 • o 42% od rozpoczęcia kampanii wzrosła wśród konsumentów wspomagana znajomość certyfikatu QAFP, a o 100% spontaniczna znajomość QAFP;
 • 26% badanych osób z grupy HoReCa, spontanicznie wykazało się znajomością „Systemu Gwarantowanej Jakość Żywności QAFP” (w pre-teście żaden z respondentów nie wskazał go spontanicznie). Wspomagana znajomość certyfikatu QAFP przyznawanego produktom mięsnym kształtuje się na poziomie 91%;
 • z reklamą lub inną formą promocji mięsa zetknęło się bezpośrednio lub
  w mediach 39% badanych, co daje wzrost o 16 pkt. proc. w porównaniu z pre-testem;
 • konsumenci bardzo wysoko oceniają dostępne w Polsce mięso wieprzowe – pozytywną opinię (zagregowane oceny dobre i bardzo dobre) na jego temat ma 93% badanych, co w stosunku do wyników pre-testu oznacza wzrost
  o 7 pkt. proc.;
 • wskaźnik średniej ocen jakości, oferowanej w Polsce wieprzowiny, na podstawie opinii konsumentów kształtuje się na poziomie 4,16 przy wyniku 3,97 w pre-teście;
 • 27% badanych spotkało się z promocją mięsa wieprzowego z certyfikatem QAFP, co oznacza wzrost o 7 pkt. proc. w porównaniu do wyników pre-testu.

Szeroko zakrojone i właściwie dobrane działania informacyjno-promocyjne sprawiły, że kampania pt. „Gwarancja jakości QAFP” została pozytywnie odebrana wśród przedstawicieli grup docelowych, tj. konsumentów, przedstawicieli sektora HoReCa, dziennikarzy i liderów opinii, a jej organizatorzy odnieśli sukces, o czym świadczą ww. wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

 


Kampania „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” zakończona!

 

 

 

23 lipca 2016 r. dobiegła końca 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” promująca mięso wieprzowe, wołowe oraz przetwory spożywcze wytworzone na ich bazie. Program był realizowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) na rynku Korei Południowej, Wietnamu oraz USA. Szeroko zakrojone i właściwie dobrane działania informacyjno-promocyjne sprawiły, że kampania została pozytywnie odebrana wśród przedstawicieli grup docelowych, tj. profesjonalistów z branży mięsnej (m.in. importerów, dystrybutorów mięsa, przedstawicieli sektora HoReCa), dziennikarzy i liderów opinii oraz konsumentów, a jej organizatorzy odnieśli sukces, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w lipcu 2016 r. na grupie 203 respondentów - przedstawicieli krajów docelowych, korzystanie z mięsa pochodzącego z Unii Europejskiej zadeklarowało blisko 40% badanych – stanowi to wzrost o 9,5 pkt. proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym na początku kampanii, tj. w 2013 r. Rozkład procentowy według krajów, w których zrealizowano badanie wskazuje, że wciąż najchętniej z mięsa
wyprodukowanego w UE korzystają Koreańczycy – 69% (wzrost o 2 pkt. proc. w stosunku do I fali badania); następnie Wietnamczycy - 29% (wzrost aż o 12 pkt. proc.), a w dalszej kolejności Amerykanie – 8% (wzrost o 3 pkt. proc.). Ankietowani postrzegają mięso importowane z UE jako produkt wysokiej jakości oraz jako produkt dobrze kontrolowany pod względem jakości - obie kategorie uzyskały średnią ocen 3,7. Ponadto zdaniem importerów i dystrybutorów, europejskie mięso posiada znaczące walory odżywcze i stanowi ważny składnik zbilansowanej diety. Fakt, że mięso pochodzi z Unii Europejskiej jest istotny dla 39% Wietnamczyków (wzrost o 4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniej fali badania) oraz 34% Koreańczyków (wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu do wcześniejszych badań.) Powyższe wyniki przekładają się także na wzrost wskaźników eksportowych promowanych produktów.

Na potrzeby programu stworzono stronę internetową, na której użytkownicy mogli znaleźć cenne informacje dot. samej kampanii, zalet promowanych produktów oraz zasad importu mięsa na dany rynek, jak również mieli możliwość śledzić na bieżąco informacje newsowe z branży mięsnej. Dodatkowo utworzono specjalny kanał na YOU TUBE, na którym emitowano filmy przedstawiające proces produkcji wieprzowiny, wołowiny i ich przetworów w Unii Europejskiej oraz prezentujące przepisy kulinarne z ich wykorzystaniem. Ponadto w ramach przeprowadzonych działań zrealizowano m.in. kampanie reklamowe i advertorialowe w prasie, reklamy bannerowe, outdoorowe, wysłano do mediów informacje prasowe oraz nakręcono spot kampanijny, który emitowano podczas programu kulinarnego Mike Colameco Real Food oraz w serwisie YOU TUBE. Organizatorzy programu mieli również sposobność zaprezentowaćbogatą ofertę europejskiego mięsa wieprzowego, wołowego oraz ich przetworów podczas imprez targowych, takich jak np. Seoul Food&Hotel, Food Week Korea, Food&Hotel Wietnam, Vietfood&Beverage i organizowanych przy ich okazji wydarzeń, tj. seminariów, bankietów, spotkań informacyjnych, czy też konferencji, jak również podczas cyklu eventów organizowanych trzykrotnie w USA pt. „The taste of european tradition”. Dwukrotnie zorganizowano także study tour do Polski dla przedstawicieli branży mięsnej i dziennikarzy z rynku USA oraz Korei Południowej i Wietnamu.

Dzięki prowadzonym działaniom, odbiorcy kampanii mogli nie tylko zdobyć wiedzę na temat zalet europejskiego mięsa wieprzowego, wołowego i ich przetworów, ale także mieli szansę osobiście przekonać się o niepowtarzalnym smaku tych produktów, jak również zacieśnić współpracę czy też nawiązać nowe kontakty biznesowe w zakresie handlu mięsem między UE, a Koreą Południową/Wietnamem/USA.

 


Zakończenie trzyletniej kampanii pt. „Europejskie mięso - tradycja, jakość i smak”

EUROPEAN MEAT

 

 

11 lutego 2016 r. dobiegła końca trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Europejskie mięso – tradycja, jakość i smak”, dotycząca świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej schłodzonej lub mrożonej wołowiny, wieprzowiny oraz przetworów mięsnych, jak również mięsa drobiowego wysokiej jakości, zainicjowana przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Działania w ramach ww. programu realizowane były od 12 lutego 2013 roku, na rynkach Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Ich celem było:

 • jak najszersze rozpowszechnienie i pogłębienie wiedzy o sposobie produkcji europejskiego mięsa i jego przetworów na rynkach objętych kampanią,
 • poznanie walorów smakowych europejskiego mięsa i jego przetworów w tychże krajach,
 • zwiększenie w krajach docelowych sprzedaży mięsa i jego przetworów wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej.

 

Kampania skierowana była do:

 • dystrybutorów mięsa i przetworów na rynku wewnętrznym w krajach docelowych, importerów mięsa i przetworów, organizacji i zrzeszeń skupiających przedsiębiorców z branży mięsnej i spożywczej, restauratorów
  i hotelarzy,
 • mediów, w tym mediów branżowych wydających magazyny branżowe i ogólne, dziennikarzy i osób kształtujących opinię publiczną.

 

W ramach działań, jakie kierowane były do powyższych grup docelowych zrealizowanego programu przeprowadzono:

 • promocję w prasie, głównie w prasie branżowej, w ramach której wyemitowano 40 reklam i 40 artykułów sponsorowanych dotyczących promowanego mięsa,
 • reklamę outdoor, stanowiąca ważny element promocyjny, poznawczy i informacyjny, którą realizowano w miejscu odbywania się imprez targowo-wystawienniczych - na każdą imprezę przewidziane były dwie reklamy,
 • w ramach publikacji - produkcję łącznie 153 tysięcy materiałów informacyjnych, takich jak ulotka informacyjna, katalog produktowy i teczka programowa - 11 tysięcy materiałów przeznaczonych na rynek rosyjski, 34 tysiące materiałów przeznaczonych na rynek chiński oraz 6 tysięcy materiałów przeznaczonych na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przygotowane materiały dystrybuowane były podczas każdej kampanii promocyjnej w formie pakietów, w ramach imprez o charakterze PR, rozdawane w formie pakietowych i osobnych pojedynczych materiałów na stoiskach targowych, zarówno przez hostessy jak też przedstawicieli SRW RP w ramach spotkań B2B.
 • działania z zakresu Public Relations, w ramach których zorganizowano 2 konferencje prasowe oraz 2 spotkania biznesowe na rynku rosyjskim, 9 konferencji prasowych i 9 spotkań biznesowych na rynku chińskim oraz 3 konferencje prasowe i 3 spotkania biznesowe na rynku arabskim. Konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami grup docelowych projektu realizowane były podczas planowanych imprez targowych. Dla uczestników spotkań przygotowane zostały pakiety press releases. Przeprowadzono również monitoring mediów, niezbędny dla określenia zasięgu i rezultatów oddziaływania poprzez prasę i internet.
 • uczestnictwo w międzynarodowych targach rolno-spożywczych – aż15-krotnie kampania była obecna na targach rolno-spożywczych, takich jak: WORLD FOOD MOSCOW i PRODEXPO w Moskwie, AGROKOMPLEX w Kaliningradzie, FHC, SIAL CHINA, HOFEX, FOOD EXPO, IFE CHINA i AGRIPRO ASIA w Chinach oraz AGRAME i SIAL MIDDLE EAST w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 • produkcję materiałów promocyjnych, masowych takich jak: smycze, długopisy, pompony reklamowe oraz ekskluzywne takich jak: torby ekologiczne z tkaniny, elektryczne młynki do przypraw, ceramiczne młynki, rozgałęziacze przenośne portów USB, eleganckie składane myszy z miniaturowym, bezprzewodowym odbiornikiem, eleganckie zestawy długopisów oraz film prezentujący europejskie mięso. Materiały te dystrybuowano przez cały czas trwania kampanii, głównie na targach branżowych oraz podczas działań PR.
 • działania związane z marketingiem bezpośrednim na każdym rynku docelowym, poprzez m.in. tzw. „direct mailing” i „e-mailing”.
 • promocję w kanałach elektronicznych, tj.opracowano i uruchomiono profesjonalną witrynę internetową w pięciu wersjach językowych, która odgrywała rolę przekazu informacyjnego w trakcie realizacji przedmiotowego programu. Uruchomiona strona była na bieżąco aktualizowana i pozycjonowana. Zawierała m.in. informacje o programie, organizacji proponującej, ARR, Unii Europejskiej, charakterystykę mięsnych produktów unijnych, informacje o wymogach jakościowych UE, planowany harmonogram działań, informacje nt. realizowanych kampanii oraz sprawozdania fotograficzne z przeprowadzonych kampanii.

 

Ponadto, ze względu na wprowadzone przez Rosję w sierpniu 2014 roku embargo na produkty objęte ww. programem oraz z uwagi na efektywność wykorzystania zaakceptowanego przez KE budżetu kampanii, w trakcie II roku realizacji działań koniecznym było aneksowanie umowy na realizację przedmiotowego programu. Wprowadzone zmiany w głównej mierze dotyczyły przeniesienia środków przeznaczonych pierwotnie na rynek rosyjski, na wzmożenie i zintensyfikowanie działań na rynku chińskim.

 


Kampania pt. „Trzy Znaki Smaku” dobiegła końca!

Trzy Znaki Smaku Duma Regionu

 

Trzyletnia kampania pt. „Trzy Znaki Smaku”, która rozpoczęła się w lutym 2013 r. dobiegła końca. Skierowany na rynek polski program informujący o wspólnotowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promujący polskie produkty posiadające unijne oznaczenia jakości ChNP, ChOG i GTS został zainicjowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Rynku Rolnego, która następnie projekt realizowała.

 

Cele dla jakich program pt. „Trzy Znaki Smaku” był realizowany zostały bezsprzecznie osiągnięte. Dowodów na poparcie tego faktu, dostarczyli przede wszystkim certyfikowani producenci polskich produktów z unijnymi znakami jakości ChNP, ChOG i GTS, którzy informowali o tym, jak dzięki intensywnym działaniom realizowanym w ramach kampanii zmieniło się postrzeganie ich produktów i jak wzrosła w trakcie ostatnich trzech lat ich sprzedaż:

„Jedno, co Wam mam do zarzucenia, to to, że już się kończycie” – oznajmił pana Marcin Bielec, certyfikowany producent sera korycińskiego swojskiego ChOG podczas konferencji prasowej podsumowującej program, a jego opinię podzielili pozostali przybyli na spotkanie goście.

„Dzięki Wam, nasz produkt zyskał rozpoznawalność” – oświadczył pan Marcin Just, certyfikowany producent oleju rydzowego GTS.

 

Zadowolenie polskich certyfikowanych producentów to nie wszystko co dzięki kampanii udało się osiągnąć, bowiem:

 1. w ciągu trzech lat kampanii w mediach odnotowano ponad 4 250 wzmianek i opisów dotyczących produktów z unijnymi oznaczeniami jakości, informacji o kampanii, bądź informacji o znakach ChNP, ChOG, GTS. W liczbie tej zawiera się aż 1 650 przekazów w radiu i telewizji. Tak dobry wynik został osiągnięty między innymi dzięki intensywnym działaniom Public Relations, tj. organizowanym konferencjom, spotkaniom i lunchom prasowym, wyjazdom do certyfikowanych producentów, rozesłanym e-newsletterom, rozdysponowanym dossier prasowym itp.,
 2. o tym, że warto starać się o jedno z unijnych oznaczeń – ChNP, ChOG bądź GTS - przekonywaliśmy samych producentów. Dla nich zorganizowane zostały konferencje i seminaria a nawet wyjazd do Francji, gdzie naocznie mogli się przekonać jak skuteczny i korzystny jest system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych,
 3. zorganizowano stoiska kampanii na wszystkich liczących się festiwalach kulinarnych oraz targach spożywczych (odpowiednio 11 i 7 stoiska w ciągu trzech lat kampanii),
 4. opracowano i wdrożono w życie ideę Europejskich Dni Produktu Regionalnego i Tradycyjnego,
 5. kampania gościła w telewizji często i długo. Promowane produkty prezentowane były sześciokrotnie w programach „Dzień Dobry TVN” i jedenastokrotnie w „Dzień Dobry TVN Weekend”, ośmiokrotnie w programie „Top Chef” oraz czterokrotnie w programie „Ewa gotuje”. Dodatkowo w każdym roku kampanii pt. „Trzy Znaki Smaku”, w największych i najpopularniejszych stacjach telewizyjnych (m.in. TVP1, TVP2, TVN i Polsat) emitowane były, wyprodukowane na potrzeby programu spoty telewizyjnej (średnia oglądalność reklam wyniosła ok. 80%),
 6. opublikowanych zostało kilkaset advertoriali w prasie opiniotwórczej, branżowej i kobiecej,
 7. podjęto szereg działań w social mediach: strona internetowa www.trzyznakismaku.pl oraz fanpage na FB zasilane były co tydzień nowymi informacjami, którym towarzyszyła bogata dokumentacja fotograficzna. Dzięki stworzonej wyszukiwarce produktów, każdy konsument miał szansę odnaleźć konkretnego producenta lub punkt, gdzie można nabyć produkty z unijnymi oznaczeniami jakości ChNP, ChOG i GTS. Filmiki internetowe, w których główną rolę odgrywa ambasador kampanii, znany i ceniony kucharz – pan Grzegorz Łapanowski oraz jeden z produktów regionalnych bądź tradycyjnych, wciąż można oglądać na youtube,
 8. zorganizowano liczne konkursy promujące produkty regionalne i tradycyjne z unijnymi oznaczeniami jakości ChNP, ChOG i GTS - między innymi dla blogerów kulinarnych i dla producentów, a także dla konsumentów,
 9. wyprodukowano liczne materiały edukacyjne, takie jak: broszura, przewodnik i ulotka, w których opisano europejski system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, które trafiły do profesjonalistów zajmujących się żywnością, a także do zwykłych Polaków. Publikacje stały się źródłem fachowej wiedzy dla osób, zainteresowanych naszym dziedzictwem kulinarnym a także dla pasjonatów kulinarnych. Przewodnik został również opracowany w formie e-booka i nadal udostępniany jest na stronie internetowej kampanii,
 10. przeprowadzono akcję promocyjną w jednej z wiodących sieci sklepów. Dzięki niej odnotowano blisko 500% wzrost sprzedaży produktów z unijnymi oznaczeniami jakości. Jednocześnie do rąk klientów trafiło blisko 2,5 miliona ulotek zawierających informacje na temat unijnych oznaczeń i promowanych produktów.

Wynikiem tak kompleksowych działań stał się znaczny wzrost rozpoznawalności unijnych oznaczeń i samych produktów. Badanie wykonane przez niezależną firmę badawczą określiło go na poziomie 6-8 punktów procentowych. To bardzo wiele, choć oczywiście to dopiero początek drogi.

„Aż trudno uwierzyć, że te trzy lata minęły tak szybko” – podsumował Grzegorz Łapanowski, ambasador kampanii pt. „Trzy Znaki Smaku”, dodając jednocześnie, że były to trzy lata wypełnione ciężką, lecz owocną pracą.

Podsumowując, szczególną uwagę należy również zwrócić na producentów polskiej żywności z unijnymi oznaczeniami, którzy na co dzień dbają o to, by kolejne pokolenia Polaków otrzymywały produkty tradycyjne i regionalne, w których zamknięty jest kawałek historii konkretnego regionu Polski oraz pasja tworzenia rzeczy wyjątkowych.


Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej mięsa wołowego wyprodukowanego w krajowym systemie jakości QMP

 

 

 

Kampania promocyjno-informacyjna dotycząca mięsa wołowego wyprodukowanego w krajowym systemie jakości QMP

 

25 września 2015 r. dobiegła końca trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna pt. „QMP – Wołowina zawsze dobra” zainicjowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Działania w ramach programu realizowane były od 26 września 2012 r. na rynku polskim. Ich celem było poinformowanie o systemie QMP (Quality Meat Program), gwarantującym wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz specyficzne cechy certyfikowanej wołowiny, skutkujące wzrostem świadomości grup docelowych programu na temat tegoż systemu oraz wzrostem spożycia wołowiny produkowanej w ramach systemu QMP.

Kampania skierowana była do:

 • konsumentów (gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy),
 • dystrybutorów (hurtownicy, kupcy detaliczni artykułów spożywczych, restauratorzy),
 • ekspertów kulinarnych i żywienia, dziennikarzy.

W ramach działań skierowanych do powyższych grup docelowych programu w przeciągu 3 lat przeprowadzono:

 • pokazy kulinarne oraz akcje informacyjne i degustacyjne w MAKRO, które zorganizowano w 29 halach sieci sklepów w różnych miastach Polski;
 • kampanie internetową, w ramach której funkcjonowała strona internetowa programu oraz kanał na YouTube. Witryna internetowa programu była jednocześnie serwisem Towarzystwa Miłośników Wołowiny QMP (TMW QMP), które z kolei integrowało wszystkie grupy docelowe. W ramach działań, w każdym roku programu opracowano 24 video przepisy oraz 4 Newslettery. Jednocześnie na portalu społecznościowym Facebook funkcjonował profil kampanii, na którym sukcesywnie zamieszczano posty i przeprowadzano konkursy pt. „Mistrz Wołowiny QMP”. Zrealizowano także kampanię bannerową;
 • działania z zakresu Public Relations, w ramach których przez 3 lata prowadzono biuro prasowe, zorganizowano warsztaty i pokazy kulinarne, konferencje prasowe, briefingi dla mediów oraz wyjazdy studyjne. Opracowano i wydano także Wielką Księgę Wołowiny QMP, czyli swoisty przewodnik po certyfikowanym mięsie wołowym;
 • działania informacyjne podczas „Dni Wołowiny QMP”, w restauracjach w 10 największych aglomeracjach Polski.

Raport z trzeciej fali badania efektywności programu, przeprowadzony we wrześniu 2015 r. wśród konsumentów indywidualnych, wskazał na korzystne zmiany w zakresie świadomości i konsumpcji wołowiny QMP, które można przypisać wpływowi kampanii pt. „QMP – Wołowina zawsze dobra”. Przede wszystkim wzrósł z 68% do 80% odsetek gospodarstw domowych, w których spożywa się wołowinę, a także z 8% do 17% odsetek gospodarstw, które kiedykolwiek kupiły wołowinę QMP. Ponadto, w pomiarze przeprowadzonym na początku kampanii pozytywne opinie o wołowinie QMP, oparte na doświadczeniu w jej konsumpcji, miało od 3% do 7% ogółu konsumentów wołowiny, w zależności od ocenianego aspektu, zaś w ostatnim pomiarze było to od 10% do 16%.

Cel kampanii, tj. wzrost świadomości benefitów wołowiny QMP został zatem zrealizowany na poziomie wyższym niż 30%, który został założony na początku programu (przyrosty w stosunku do 2012 roku wyniosły od 67% do 233%, w zależności od ocenianego aspektu).

Wyraźna jest także zmiana w zakresie świadomości istnienia Systemu Jakości QMP. Oczekiwany wzrost świadomości istnienia Systemu Jakości QMP miał wynieść 30%, tymczasem osiągnął on 111% (w stosunku do wartości z 2012 roku).

 


KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA PT. „MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA” ZAKOŃCZONA!

 

KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA PT. „MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”

 

25 września 2015 r. zakończyła się realizacja działań promocyjno-informacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „Mam kota na punkcie mleka”.

3-letnia kampania promująca mleko i przetwory mleczne przeprowadzona została przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz środków Funduszu Promocji Mleka.

Kampania skierowana była do dwóch grup docelowych - dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz matek/opiekunek.

Wśród działań promocyjno-informacyjnych zrealizowano następujące działania:

 • wyemitowano reklamy w prasie lifestylowej i parentingowej,
 • zorganizowano konkursy w szkołach i na profilu FB kampanii,
 • przeprowadzono rekrutację szkół z terenu całej Polski do udziału w kampanii oraz zrealizowano regularną wysyłkę do ww. szkół materiałów promocyjno-informacyjnych dot. kampanii (tj. broszur edukacyjnych skierowanych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli),
 • przeprowadzono kampanię OOH (billboardy w 16 miastach Polski),
 • przeprowadzono promocję w Internecie (kampania odsłonowa, promocja konkursów),
 • zorganizowano event familijny w Poznaniu i 2 eventy związane z finałami konkursów dla uczniów,
 • wydano dwie książki z pracami laureatów konkursów:
  • „Opowieści pełne mleka, czyli przygody Kota Mleczysława”,
  • „Przepisy pełne mleka, czyli to co Kto Mleczysław lubi najbardziej”

(oba wydawnictwa, których łączny nakład osiągnął 44 000 szt. trafiły do bibliotek wszystkich szkół uczestniczących w programie),

 • administrowano stroną internetową kampanii z komiksem i grą edukacyjną pt. „Mleczna Kraina” dot. walorów mleka i przetworów mlecznych,
 • nawiązano współpracę z blogerami kulinarnymi, zrealizowano konkursy dla blogerów,
 • zorganizowano także wydarzenia dla mediów, takie jak:
  • briefingi z udziałem ekspertów i uczniów wraz z pokazowymi lekcjami dot. roli mleka i jego przetworów w zbilansowanej diecie,
  • dwie konferencje prasowe – inaugurującą i podsumowującą kampanię,
  • piknik i warsztaty kulinarne dla przedstawicieli mediów wraz z dziećmi.

Przekaz edukacyjny kampanii wspierali pod względem merytorycznym eksperci kampanii - dietetycy oraz lekarz pediatra.

Podczas realizacji przedmiotowej kampanii, w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych pojawiło się ok. 1 900 publikacji informujących o założeniach kampanii, jej przebiegu, a także na temat wartości odżywczych mleka i jego przetworów.

Z oferty edukacyjnej programu pt. „Mam kota na punkcie mleka” skorzystało łącznie 263 000 dzieci z prawie 2 500 zrekrutowanych do udziału w programie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski.

W trakcie 3-letniej kampanii regularnie prowadzone były badania, w celu zmierzenia efektywności zrealizowanych działań oraz poziomu wiedzy na temat roli produktów mlecznych w diecie, wśród dwóch grup docelowych programu.

Wyniki ww. badań wskazują na pozytywny wpływ kampanii na wizerunek mleka i jego przetworów wśród dwóch grup docelowych.

Z badań tych wynika, że:

 • Badani uczniowie są zgodni, że jedzenie nabiału sprzyja zachowaniu dobrej formy:
  • - wzmacnia kości (98%),
  • - dostarcza organizmowi cennych witamin i minerałów (92%),
  • - jest dobrym źródłem energii potrzebnej do nauki i zabawy (88 proc.).
 • 96% badanych dzieci w wieku 7-9 lat i 76% dzieci w wieku 10-13 lat uważa, że picie mleka jest „cool”!
 • Coraz więcej uczniów deklaruje, że nie wyobraża sobie dnia bez szklanki mleka (48% w stosunku do 39% sprzed startu kampanii)
 • Udało się zwiększyć wiedzę matek na temat odpowiednio zbilansowanej diety. Pod wpływem informacji dotyczących zalecanego dziennego spożycia mleka i produktów nabiałowych, co trzecia z nich (32%), częściej sięga po produkty mleczne.
 • Kobiety zrewidowały również codzienny jadłospis swojej rodziny – zgodnie z deklaracjami, 38% zdecydowało się częściej serwować dzieciom dania na bazie mleka i jego przetworów.
 • Prawie wszystkie respondentki (96%) czują się odpowiedzialne za wpojenie dzieciom zasad prawidłowej diety, której istotnym elementem są produkty nabiałowe.
 • 97% respondentek przyznaje, że na co dzień dba o to, by mleczne dania regularnie pojawiały się na rodzinnym stole.
 • 51% uczestniczek badania, które zetknęły się z programem „Mam kota na punkcie mleka” zadeklarowała, że dzięki niemu jest bardziej przyjaźnie nastawiona do mleka i produktów mleczarskich niż wcześniej.

 


Trzyletnia kampania pt. „Makarony Europy” zainicjowana przez Polską Izbę Makaronu dobiegła końca

 

Makarony Europy

 

27 lutego 2015 r. zakończyła się realizacja działań promocyjno-informacyjnych prowadzących przez Polską Izbę Makaronu na Ukrainie.

Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i budżetu krajowego przeprowadzona została kampania dotycząca promocji europejskich makaronów, zawierająca wiele różnorodnych działań reklamowych i promocyjnych, realizowanych na terenie głównych ukraińskich miast przez okres 3 lat. Były to m.in:

 • emisja spotu telewizyjnego,
 • akcje promocyjne w punktach sprzedaży,
 • udział w targach World Food Fair oraz Food Expo w Kijowie,
 • promocja w internecie (reklama bannerowa, reklama kontekstowa, obecność na portalach Facebook, Bkontakte).

Kampania skierowana była do dwóch grup docelowych: konsumentów oraz dystrybutorów i przedstawicieli sieci handlowych.

Wszystkie realizowane działania cieszyły się dużą popularnością i miały pozytywny oddźwięk.

W trakcie 3-letniej kampanii, regularnie prowadzone były badania, w celu zmierzenia efektywności zrealizowanych działań marketingowych, poziomu znajomości europejskich makaronów oraz zauważalności reklamy/promocji wśród dwóch grup docelowych: osób odpowiedzialnych za zakupy w działach spożywczych w super i hipermarketach oraz wśród finalnych konsumentów.

Zakładane cele kampanii były następujące:

1) wzrost świadomości o 20% wśród grup docelowych nt. zalet makaronu po zakończeniu programu;

2) zwiększenie pozytywnego wizerunku makaronu wśród grup docelowych o 20% po zakończeniu programu;

3) zwiększenie eksportu makaronów europejskich na Ukrainę - zwiększenie eksportu makaronów z UE (bez Polski) o 5,5% oraz makaronów polskiego pochodzenia o 50% po zakończeniu programu.

Wszystkie powyższe cele kampanii zostały zrealizowane, co potwierdzają wyniki badań Post Test, które były prowadzone od 28 stycznia 2015 r. do 8 lutego 2015 r.

Konsumenci, jak również dystrybutorzy i przedstawiciele sieci handlowych są zgodni, że makarony z Europy oferują wysoką jakość (wzrost deklaracji w 2015 r. do poziomu 14,8% z 11,9% w 2012 r., co stanowi wzrost o ok. 25%) oraz duży wybór form i smaków, co ma bezpośrednie przełożenie na wizerunek i świadomość nt. europejskich makaronów, a także na wzrost ich zakupu.

Konsumenci deklarowali, że nie tylko spróbowali, ale również polubili makarony pochodzenia europejskiego, a wzrost takich deklaracji przekracza 20% (m.in. „Barilla” 1,5% wskazań w 2015 r. z 1,1% w 2012 r. – wzrost o ponad 36% oraz „Sorenti” 0,3% wskazań w 2015 r. z żadnych wskazań w 2012 r.).

Prowadzone w ramach kampanii działania skutkowały większym zainteresowaniem europejskimi makaronami, co w efekcie przełożyło się na pozytywne zachowania nabywcze oraz konsumpcyjne. Z badań wynika również, że konsumenci kupują makaron codziennie (wzrost wskazań o ponad 20%). Dystrybutorzy deklarują natomiast wzrost wolumenu zakupów makaronu (jednorazowy zakup) w opakowaniach w przedziale 301-900 kg z 9,2% w 2012 r. do 30% w 2015 r. (ok. 230%) oraz w opakowaniach powyżej 900 kg z 0% w 2012 r. do 24,6% w 2015 r.

Realizacja celu dot. zwiększenia eksportu europejskich makaronów (zakładano zwiększenie eksportu makaronów z UE (bez Polski) o 5,5% oraz makaronów polskiego pochodzenia o 50% po zakończeniu programu) została zbadana w oparciu o dane nt. wartości eksportu makaronów z krajów UE na Ukrainę w 2013 roku, opublikowane na serwisie http://madb.europa.eu/ oraz dane nt. wartości importu makaronów na Ukrainie z krajów UE w 2014 roku, opublikowane na serwisie http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/zd/e_iovt/arh_iovt2014.htm

Wielkość eksportu w 2013 roku (bez Polski) wyniosła 12 313 ton o wartości 11 096 392,00 €, zatem wzrost eksportu w 2013 roku w stosunku do 2010 roku był na poziomie ponad 165%.

Zgodnie z danymi, wartość makaronów importowanych na terytorium Ukrainy z krajów Unii Europejskiej w 2014 roku wyniosła 11 156 739,07 €, przy czym dane te obejmują 22 z 28 krajów Unii Europejskiej.

Wielkość eksportu z Polski w 2013 roku wyniosła 3 791 ton o wartości 2 638 443,00 €, zatem wzrost eksportu w 2013 roku w stosunku do 2010 roku był na poziomie ponad 160%.
W 2014 r. wzrost wartości eksportu makaronów wzrósł o ponad 120%.

Wzrost wartości eksportu uzyskany w 2013 r., na poziomie 13 734 835,00 €, przewyższył zatem o 962 338,00 € poniesione całkowite koszty związane z realizacją całego Programu.

Zgodnie z powyższymi danymi cel został osiągnięty już w pierwszym roku prowadzonych w ramach programu działań.

Warto też zaznaczyć, że wartość eksportu makaronów na Ukrainę z UE nadal utrzymuje wysoką wartość, dużo wyższą niż zakładano na początku realizacji działań przeprowadzonych w ramach programu informacyjno-promocyjnego pt. „Makarony Europy”.

 


Zakończenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej jabłek!Jabłka Każdego Dnia

19 lutego 2015 r. dobiegła końca trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „Jabłka każdego dnia”, zainicjowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Działania w ramach programu realizowane były od 20 lutego 2012 r. na rynku rosyjskim oraz ukraińskim. Ich celem było pogłębienie wiedzy na temat wysokiej jakości i niepowtarzalnych walorów smakowych jabłek europejskich, a jednocześnie wzrost spożycia jabłek oraz wzrost ich eksportu do krajów docelowych.

Kampania skierowana była do:

 • Konsumentów;
 • Organizacji branżowych (importerów jabłek z Unii Europejskiej, organizacji branżowych, dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych);
 • Dziennikarzy.

W ramach działań skierowanych do powyższych grup docelowych programu przeprowadzono:

 • kampanię reklamową w prasie, zarówno konsumenckiej, w ramach której zorganizowano także konkursy konsumenckie, jak i branżowej;
 • kampanię internetową, w ramach której funkcjonowały strony internetowe programu prowadzone w języku rosyjskim i ukraińskim. Na ich łamach opublikowano ponad 100 publikacji. Jednocześnie na portalach społecznościowych funkcjonowały profile kampanii, na których zamieszczono ponad 400 postów, przeprowadzono również konkursy na Facebooku oraz kampanię bannerową;
 • blisko 200 akcji promocyjnych i eventów,takich jak: działania w punktach sprzedaży, kantynach, clubach fitness, jak również 3-krotny udział w dorocznym święcie jabłka „Jablochnyj Spas”. Przeprowadzono także dodatkowe działania na Ukrainie pt. „Dni Europejskiego Jabłka” oraz „Rozpocznij tydzień z europejskim jabłkiem”;
 • działania z zakresu Public Relations, w ramach których prowadzono biuro prasowe, zorganizowano 2 konferencje prasowe, jak również konkursy dla dziennikarzy, w których udział wzięło ponad 100 przedstawicieli mediów. Ponadto w ponad 50 akcjach flashmob uczestniczyło ponad 3 000 osób;
 • działania do organizacji branżowych - aż 6 krotnie kampania była obecna na targach spożywczych, takich jak World Food Moscow, czy też Prodexpo. Ponadto 2-krotnie zorganizowano study tour do Polski dla rosyjskich i ukraińskich przedstawicieli branży oraz mediów, którzy w trakcie wizyty mieli nie tylko możliwość zwiedzenia sadów i zakładów produkcyjnych, ale również możliwość pozyskania interesujących informacji na temat uprawy oraz zbioru europejskich jabłek.

Zakończenie kampanii informacyjnej dotyczącej wysokiej jakości mięsa drobiowego produkowanego w systemie jakości QAFP

W dniu 27 września 2014 r. dobiegła końca kampania informacyjna pt. „Nowa Jakość w drobiarstwie”, zainicjowana przez Krajową Radę Drobiarstwa - Izbę Gospodarczą, trwająca od września 2011 r.

Głównym celem 3-letniej kampanii, skierowanej na rynek Polski i Niemiec było informowanie konsumentów o wysokiej jakości mięsa drobiowego produkowanego w systemie jakości QAFP (Quality Assurance for Food Products). Drób z certyfikatem QAFP nie zawiera antybiotyków ani hormonów, produkowany jest z troską o dobrostan zwierząt a ponadto kontrolowany jest na każdym etapie produkcji.

Działania informacyjne skierowane były do trzech grup docelowych:

 • konsumentów,
 • branży - producentów, dystrybutorów,
 • dziennikarzy i osób kształtujących opinię publiczną.

Jednym z głównych działań programu skierowanych do konsumentów były kampanie w mediach – telewizji, prasie kulinarnej i lifestylowej oraz Internecie. W ramach kampanii w TV zrealizowano nie tylko spoty reklamowe, ale także działania typu idea placement oraz plansze sponsorskie prezentowane w popularnych programach telewizyjnych (Dzień Dobry TVN, seriale: „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, czy „Na dobre i na złe”), dzięki czemu informacje o kampanii docierały do szerokiej rzeszy odbiorców. Na popularnych platformach internetowych, takich jak: Ipla, Iplex, TVNplayer, Vod czy Youtube wygenerowano ponad 6,6 miliona emisji spotu reklamowego. Dodatkowo, na często uczęszczanych portalach kulinarnych pojawiały się bannery informacyjne oraz artykuły sponsorowane zawierające m.in. przepisy na dania z wykorzystaniem drobiu QAFP oraz informacje o walorach drobiu produkowanego w tym systemie.

Działania dedykowane przedstawicielom branży drobiarskiej skupiały się z kolei na podkreślaniu korzyści płynących z wprowadzenia do oferty drobiu wytwarzanego w systemie QAFP. Działania te rozpoczął w maju 2012 r. cykl szkoleń w zakresie wymogów systemu QAFP, adresowanych do hodowców i pracowników zakładów drobiarskich. W ramach wszystkich zrealizowanych w ramach kampanii szkoleń, podczas których prowadzone były wykłady przez specjalistów z branży drobiarskiej miało możliwość uczestnictwa blisko 700 specjalistów. Kolejnym elementem działań skierowanych do przedstawicieli branży była obecność na Central Eureopean Retail & Summit, największym forum dystrybutorów i detalistów dla branży FMCG. System QAFP promowany był tam poprzez prezentacje ekspertów i dystrybucję materiałów informacyjnych. Stałym elementem kampanii były także advertoriale w prasie branżowej i handlowej („Wiadomości Drobiarskie”, „Hurt i Detal”).

Ponadto w Niemczech organizowane były pokazy kulinarne w centrach handlowych głównych miast, w tym w Berlinie, Monachium, Kolonii i Hamburgu. We współpracy z WPHI i Konsulatem RP w Kolonii odbyły się konferencje prasowe oraz gale z pokazami kulinarnymi. Specjaliści i dziennikarze niemieccy uczestniczyli aż w trzech wizytach studyjnych poświęconych produkcji gęsiny z certyfikatem QAFP.

Kontakt z mediami zapewniały prowadzone przez cały okres kampanii działania public relations, w tym wysyłka informacji prasowych, materiałów informacyjnych o systemie QAFP oraz dwukrotna organizacja warsztatów kulinarnych, dwóch konferencji prasowych oraz study tour dla dziennikarzy krajowych.

Pozytywny odbiór kampanii potwierdziły badania zrealizowane przez niezależny podmiot badawczy - Millward Brown SMG/KRC, przeprowadzone wśród konsumentów, podczas których prawie 70% odbiorców zadeklarowało, że będzie kupować produkty z certyfikatem jakości. Ponadto jak pokazały wyniki badań, znak QAFP cieszy się coraz większym zaufaniem wśród konsumentów, zaś kampania jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród innych działań poświęconych promocji certyfikowanej żywności.

 


Trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, zainicjowana przez Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” dobiegła końca!

Z dniem 27 września 2014 r. zakończyła się realizacja działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w Polsce i Rumunii, których celem było przede wszystkim zwiększenie popytu na świeże i przetworzone warzywa, owoce oraz soki.

Program skierowany był przede wszystkim do matek (w wieku 25-45 lat), ale również do dzieci (w wieku 3-10 lat) oraz mediów (dziennikarzy) i nauczycieli (grupa pomocnicza). Największym wyzwaniem dla programu było spowodowanie, żeby konsumenci zaczęli przekładać posiadaną ogólną wiedzę o wzbogacaniu diety w warzywa, owoce i soki na konkretne działania. Komunikacja zastosowana w programie koncentrowała się na zmianie zachowania poprzez informowanie (edukowanie), że warzywa, owoce oraz soki są ważnym elementem diety, jak również na informowaniu o konieczności ich spożywania 5 razy dziennie, również w pracy, przedszkolu i szkole.

W ramach programu został zrealizowany spójny zestaw następujących działań informacyjno-promocyjnych:

 1. Reklama w TV (emisja spotów 30” i ich skrótów 15” w stacjach telewizyjnych)
 2. Reklama w prasie
 3. Reklama w internecie, w tym: kampania display (różnego typu banery), artykuły sponsorowane (advertoriale), aktywność w wyszukiwarce Google (rynek polski)
 4. Strona internetowa programu www.5porcji.pl (rynek polski) i www.5pentrusanatate.ro (rynek rumuński)
 5. Public relations (konferencje prasowe, briefingi prasowe, spotkania one-to-one z dziennikarzami, wysyłki kreatywne oraz typu „flash”, dystrybucja pakietów prasowych, współpraca z ekspertami oraz celebrytami, a także obsługa PR programu)
 6. BTL (działania edukacyjne w przedszkolach)

Wyniki badania poziomu świadomości przeprowadzone w ramach kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” wykazały wzrost wiedzy matek na temat spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku, przy czym jedna porcja to średniej wielkości owoc, warzywo lub kilka mniejszych sztuk. Bezsprzecznie udało się utrwalić w świadomości matek, że codziennie należy spożywać przynajmniej 5 porcji warzywno-owocowych, z czego jedną z nich można zastąpić sokiem (tj. szklanką o pojemności 200 ml). Jak wskazują wyniki badań, 33% matek uważa, że warzywa i owoce powinno spożywać się 5 razy dziennie. Blisko 1/3 badanych potwierdza, że zjada 5 porcji owoców i warzyw każdego dnia, a prawie 40% - deklaruje, że ich dzieci jedzą codziennie odpowiednią ilość porcji warzyw i owoców.

Program pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” został pozytywnie przyjęty przez grupy docelowe zarówno na rynku polskim jak i rumuńskim. Wiedza na temat zalet i właściwości odżywczych warzyw, owoców oraz soków, jak również konieczności ich spożywania 5 razy dziennie, w konsekwencji przełoży się na wzrost konsumpcji i większą świadomość grup docelowych. Należy zaznaczyć, że program ten stworzył wiele możliwości poznania walorów nie tylko smakowych promowanych produktów, sposobów ich zastosowania w życiu codziennym i kuchni, a także pozwolił na wpisanie w świadomość grup docelowych kampanii informacji, o tym jak duże korzyści i wartości niesie za sobą spożywanie warzyw, owoców i soków 5 razy dziennie.

 


Zakończenie działań w ramach kampanii pt. „Pokochaj olej rzepakowy”

Zakończenie działań w ramach kampanii pt. „Pokochaj olej rzepakowy”

Trzyletnia kampania promująca olej rzepakowy pt. „Pokochaj olej rzepakowy”, zainicjowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju dobiegła końca.
Z dniem 28 sierpnia 2014 r. zakończyła się realizacja działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych w Polsce i na Łotwie, których celem było przede wszystkich:

 • poinformowanie grup docelowych o właściwościach odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego, w tym między innymi jego znaczeniu w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej,
 • zwiększenie pozytywnego wizerunku oleju rzepakowego,
 • zwiększenie sprzedaży oleju rzepakowego o 5% w Polsce i o 30% na Łotwie będącej wynikiem pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej wobec produktu objętego programem.

Do grup docelowych kampanii, takich jak:

 1. Konsumenci (główna grupa docelowa – priorytetowa),
 2. Opiniotwórcy (grupa uzupełniająca) – w tym między innymi dziennikarze, eksperci aktywni w mediach, lekarze, technolodzy żywności, dietetycy

skierowano szereg profilowanych działań, które w ciekawy i skuteczny sposób oddziaływały na percepcję oleju rzepakowego oraz poszerzenie wiedzy na jego temat. Do głównych działań, które zostały zrealizowane na obu rynkach docelowych zaliczyć należy akcje promocyjne w punktach sprzedaży, advertoriale w prasie, obecność na portalach społecznościowych, witrynę internetową oraz działania
z zakresu Public Relations. Wszystkie realizowane działania cieszyły się dużą popularnością i miały pozytywny oddźwięk. Dla potwierdzenia tej tezy warto przytoczyć kilka wartości:

 • podczas akcji promocyjnych w punktach sprzedaży w Polsce i na Łotwie rozdano ponad 42 470 porcji sałatek z dresingiem z oleju rzepakowego oraz 29 305 szt. broszur informacyjnych,
 • polska wersja strony internetowej miała 1 172 205 odsłon oraz 505 564 użytkowników,
 • w Polsce Facebook zgromadził ponad 40 tys. fanów, na jego łamach opublikowano niemal 700 postów i ponad 4 200 komentarzy a 28 500 użytkowników polubiło profil kampanii,
 • dzięki między innymi pracy Biura Prasowego o kampanii i oleju rzepakowym powstało 850 publikacji w prasie, 950 publikacji online, 65 publikacji w RTV
  w Polsce oraz ponad 288 publikacji na Łotwie.

Badania przeprowadzone w ramach kampanii wykazały, że wizerunek oleju rzepakowego został umocniony a wiedza na jego temat znacznie poszerzona – wyniki te obrazują zamieszczone poniżej wykresy:

 

Powody stosowania oleju rzepakowego

Zakończenie działań w ramach kampanii pt. „Pokochaj olej rzepakowy”

 

Wizerunek oleju rzepakowego

Zakończenie działań w ramach kampanii pt. „Pokochaj olej rzepakowy”

Pozytywny wpływ kampanii widać również w aspekcie gospodarczym, bowiem według danych Nielsen, pomiędzy 2012 r. a 2014 r. nastąpił wzrost segmentu olejów rzepakowych z 127 tys. litrów do 133 tys. litrów, co stanowi wzrost o 6,3 tys. litrów, czyli o 5%.

Zakończenie działań w ramach kampanii pt. „Pokochaj olej rzepakowy”

Podsumowując zebrane dane należy stwierdzić, że trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna pt. „Pokochaj olej rzepakowy” o budżecie równym 1 649 925,95 € netto zakończona została sukcesem.

 


Kampania pt. „Europejski stół - tradycja, nowoczesność, jakość” zakończona

 

Dwuletnia kampania promocyjna pt. ”Europejski stół - tradycja, nowoczesność, jakość” realizowana była od 1 marca 2010 roku do 29 lutego 2012 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiadającą za wdrażanie działań promocyjnych - Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji.

Kampania skierowana była na rynki krajów trzecich: Rosję, Ukrainę, Chiny, Singapur oraz Tajlandię.

Zaplanowane na okres 2 lat działania promocyjne stanowiły kontynuację dwuletniej kampanii „Mięso i przetwory spożywcze oparte na tym składniku - tradycja i smak”.

Wiodącym celem kampanii było pogłębienie wiedzy o sposobie produkcji a także poznanie walorów smakowych europejskiego mięsa i jego przetworów wśród konsumentów w danych krajach oraz uświadomienie miejscowych dystrybutorów o dostępności produktów unijnych i możliwościach pozyskiwania tych produktów na ich rynek.

 

Kampania skierowana była do szerokiego grona odbiorców:

 • dystrybutorów (supermarkety, hurtownicy, detaliści, zakłady garmażeryjne), środowiska biznesowego;
 • organizacji i zrzeszeń, stowarzyszeń branżowych, izb handlowych;
 • restauratorów, szefów kuchni;
 • konsumentów, w tym głównie osoby dorosłe, pracujące w wieku 25-60 lat zamieszkujące miasta powyżej 100 000 mieszkańców;
 • mediów, dziennikarzy i osób kształtujących opinię publiczną.

 

W ramach kampanii zrealizowano szereg działań w tym:

 • promocję w kanałach elektronicznych (strona internetowa i jej pozycjonowanie) oraz w prasie,
 • reklamę outdoor w krajach azjatyckich, tj. w Chinach, Tajlandii i Singapurze,
 • publikacje (broszura informacyjna o programie i o walorach produktów oraz ich wysokiej jakości; katalog; teczki programowe),
 • działania z zakresu Public Relations, w ramach którego odbyły się spotkania
 • z grupami docelowymi ze środowiska biznesowego oraz konferencje prasowe z udziałem przedstawicieli mediów,
 • uczestnictwo w międzynarodowych targach o charakterze rolno-spożywczym,
 • produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych,
 • działania z zakresu marketingu bezpośredniego, w ramach którego zrealizowany został direct mailing,

Działania promocyjne prowadzone w trakcie kampanii przyczyniły się do uświadomienia konsumentów i środowisk biznesowych w poszczególnych krajach o wysokiej jakości i dostępności unijnych produktów wytwarzanych w sposób tradycyjny, a więc mięsa i przetworów mięsnych. Poprzez metody promocji zastosowane w programie, a więc otwarte degustacje, prezentacje, pokazy zastosowania i przetwarzania oraz przygotowywania produktów, dyskusje na tematy związane z procedurami wykonania potraw, wyemitowane artykuły informacyjne i materiały komunikujące o szczegółach tematycznych, program przyczynił się do pozytywnego odbioru produktów unijnych a tym samym zapoczątkował proces zmian nawyków żywieniowych społeczeństw w danych krajach trzecich. Promowanie produktów w przystępny, otwarty i życzliwy sposób, zachęcając do skosztowania wyrobów, obserwacji procesów wytwarzania, przygotowywania, smażenia, dekorowania umożliwiło dobre jego poznanie i akceptację, co docelowo zostało zaakceptowane na najtrudniejszych i najbardziej zamkniętych rynkach, a jednocześnie ogromnych rynkach zbytu, jakimi są rynki wschodu, w tym kraje Azji.

 


Kampania pt. "Stawiam na mleko i produkty mleczne" zakończona!

Z dniem 7 października 2010 r. zakończyła się trzyletnia kampania promocyjno – informacyjna pt. „Stawiam na mleko i produkty mleczne”, realizowana na rynku Polskim. Projektodawcą oraz wykonawcą programu był Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., który jest największą organizacją w Polsce działającą na rzecz sektora mleczarstwa. Celem podjętych przez organizację proponującą starań było zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecznych oraz poinformowanie o konsekwencjach wynikających z niedoboru wapnia w organizmie człowieka.

Kompleksowe działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne skierowane zostały do dzieci w wieku 7- 13 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Program swym zasięgiem objęły 108 miast, 324 szkoły oraz 330 tys. dzieci i podobną liczbę osób dorosłych z całej Polski.

Założeniem kampanii było wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów komunikacyjnych, umożliwiających dotarcie w przystępny i atrakcyjny sposób do zróżnicowanych pod względem wieku i oczekiwań grup docelowych. I tak w ramach kampanii zrealizowano między innymi:

 • Eventy promocyjne „Konwój mleczny” oraz „Truck Mleczny”– umożliwiające dorosłym dotarcie do ekspertów, lekarzy i dietetyków a najmłodszym edukację w formie aktywności fizycznej i różnorodnych konkursów na temat wiedzy o mleku i produktach mlecznych

 • Promocje w punktach sprzedaży – czyli wsparcie działań informacyjnych w miejscu podejmowania decyzji zakupowych za pośrednictwem materiałów promocyjnych, a także konkursów z nagrodami

 • reklamę telewizyjną – w przeciągu 3 lat kampanii wyprodukowano i wyemitowano pięć spotów reklamowych,
 • kampanię prasową – bazującej na reklamie oraz artykułach sponsorowanych emitowanych w tygodnikach i miesięcznikach o ogólnopolskim zasięgu
 • stronę internetowa www.stawiamnamleko.pl oraz kampanię w Internecie – stworzono interaktywną platformę komunikacji marketingowej mająca charakter rozbudowanego internetowego centrum rozrywki i edukacji. Przygotowano i przeprowadzono również kampanię banerową

Zakrojona na szeroką skalę ogólnopolska kampania przyniosła pozytywne rezultaty w obu grupach docelowych. Dzięki przeprowadzonym w latach 2008 – 2010 badaniom określony został wpływ kampanii na wzrost spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz zachowanie konsumenta. Zgodnie z zebranymi danymi wzrósł odsetek dzieci i ich opiekunów świadomych konieczności spożywania mleka i produktów mlecznych. Odnotowano również wzrost spożycia mleka i jogurtów wśród dzieci oraz wzrost spożycia sera żółtego, sera topionego oraz mleka wśród rodziców i opiekunów.

Budżet zakończonej, trzyletniej kampanii wyniósł ponad 9 mln € netto. Finansowanie kampanii „Stawiam na mleko i produkty mleczne” możliwe było dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej i budżetu Polski, wypłaconych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” oraz dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleczarstwa funkcjonującego w ramach mechanizmu krajowego, jakim jest „Administrowanie Funduszem Promocji Mleczarstwa”.

 


 

Kampania pt. „5 x dziennie warzywa i owoce” zakończona!

W dniu 16 października 2010 roku zakończyła się dwuletnia, ogólnopolska kampania pt. „5 x dziennie warzywa i owoce”, której celem było przede wszystkim zwiększenie popytu na świeże i przetworzone owoce, warzywa oraz soki, jak również budowa świadomości potrzeby spożywania – optymalnych dla organizm – 5 porcji tych produktów dziennie. Pomysłodawcą i organizatorem programu było Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”, które jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających przedstawicieli branży sokowniczej i napojowej.

Działania realizowane w ramach programu oraz przekazywane komunikaty zostały dostosowane w zakresie treści i wizualizacji do adresatów kampanii, czyli kobiet w wieku 25-45 lat (główna grupa docelowa) oraz dzieci w wieku 7-13 lat (grupa towarzysząca). Każda z grup docelowych otrzymała możliwości skorzystania z wielu atrakcyjnych form komunikacji, do których zaliczyć należy przede wszystkim:

 • reklamę telewizyjną – emisja spotów 30 oraz 15 sekundowych,
 • kampanię w prasie – bazującej na reklamie, advertorialach i artykułach sponsorowanych

Artykuł sponsorowany - Pyszny i zdrowy duet do szkoły

 • eventy dla matek i dzieci – organizowanych raz w roku z okazji „Dnia dziecka”. Podczas imprez dzieci i ich opiekunowie mogli spędzić czas edukując się w zakresie form zdrowego żywnie podczas atrakcyjnie skomponowanych zabaw i konkursów.

 • stronę internetową oraz kampanię reklamową w Internecie – pod adresem www.5porcji.pl stworzono dwie podstrony, jedną dla rodziców z praktycznymi poradami i przepisami kulinarnymi, oraz drygą pełną gier, kolorowanek oraz innych atrakcji dla najmłodszych. Ponadto w Internecie przeprowadzono kampanię banerową

 

 • ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych – objęty honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej, w którym wzięło udział ponad 750 szkół z całego kraju. Tematem prac dzieci, w śród których znalazły się wydzieranki, kolorowanki, komiksy a nawet prace przestrzenne była „Moja przygoda z warzywami, owocami i sokami”

Intensywna kampania informacyjna i promocyjna, ukierunkowana na dotarcie do grup docelowych i zmianę nawyków żywieniowych dała pozytywne efekty. Badania przeprowadzone dla programu pt. „5 x dziennie warzywa i owoce” w 2009 oraz 2010 r. wykazały, między innymi wzrost spożycia owoców oraz soków. Dały również dowód na zmianę świadomość badanych. Wzrosła wiedza na temat potrzeby spożywania co najmniej 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie, oraz wiedza na temat znaczenia pojęcia „porcja”.

Budżet zakończonej, dwuletniej kampanii wyniósł niespełna 2 mln € netto. Finansowanie programu możliwe było dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej oraz budżetu Polski, rozdysponowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Więcej na stronie Internetowej kampanii www.5porcji.pl.

 


Rolnictwo ekologiczne

Trzyletnia kampania, której organizatorami było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Rynku Rolnego, rozpoczęła się 12 września 2006 r.
Projekt miał za zadanie dostarczać konsumentom i producentom informacji na temat korzyści płynących z rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, a także edukować doradców i producentów w zakresie ekologicznych metod produkcji rolniczej oraz zasad znakowania i certyfikacji. Konsumenci uczyli się, jak odróżnić produkty rolnictwa ekologicznego, a także dowiadywali się, w jaki sposób gwarantowana jest jakość tych produktów, co wpływa na ich niepowtarzalny smak i wygląd. W ramach kampanii rolnictwa ekologicznego zrealizowano liczne działania
w mediach (reklamy prasowe, TV, radio). Ważnym elementem kampanii był udział w wielu imprezach masowych takich jak: Dzień Ziemi, Jarmark ekologiczny w Izabelinie, Nowy Świat Smaków czy Jarmark Dominikański. Zrealizowano także takie działania jak degustacje oraz udział w targach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz seminaria i szkolenia dla producentów i przetwórców.
Przeprowadzone w trzecim roku realizacji badania podsumowujące pokazują, że kampania informacyjna wpłynęła na poziom wiedzy na temat produktów rolnictwa ekologicznego oraz percepcję różnic między produktami oznaczonymi logo „Rolnictwo ekologiczne”. Aż 70% konsumentów deklarowało, że do zakupu produktu zachęca ich logotyp „Rolnictwo Ekologiczne”, który stał się jednym z najlepiej rozpoznawanych znaków żywności ekologicznej w Polsce.

 Życie miodem słodzone
Dwuletnia kampania promująca miód i produkty pszczele realizowana była od 8 października 2007, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Zawodowych oraz- odpowiadających za wdrażanie działań promocyjnych- Change Communications i Marketing &Communication Consultants.

Zadaniem kampanii było upowszechnienie spożycia miodu wśród Polaków i przełamanie sezonowości w konsumpcji. Prowadzone działania miały na celu podkreślenie wartości smakowych i odżywczych naturalnego miodu oraz pogłębienie wiedzy konsumentów na temat dobroczynnych właściwości produktów pszczelich.

 

W ramach podejmowanych działań prowadzona była kampania w telewizji, prasie kobiecej oraz w internecie. Uruchomiona została strona internetowa kampanii www.zyciemiodemslodzone.info, która, jako regularnie rozbudowywana platforma, stała się kompendium wiedzy o miodzie i jego wykorzystaniu w przepisach kulinarnych oraz pielęgnacji urody. W utrwaleniu postulatów kampanii oraz popularyzowaniu miodu dużą rolę odegrała pomoc i porady ekspertów – Marty Gessler oraz dr Anny Noszczyk.
Poza działaniami reklamowymi i PR, w sklepach zostały umieszczone plakaty kampanii. Miały one zachęcić konsumentów do skierowania kroków w stronę półki z miodami.
Z badań konsumenckich zrealizowanych w II roku kampanii wynika, że w blisko co czwartym domu w Polsce spożywa się miód co najmniej raz w tygodniu, a 7% Polaków przyznaje, że je miód codziennie lub prawie codziennie. Walory miodu najczęściej doceniają kobiety. Nadal najchętniej jemy miód do pieczywa lub słodząc nim napoje (70% badanych respondentów), choć rośnie zastosowanie miodu jako dodatku do innych potraw i sosów. Kampania spotkała się z bardzo dużą życzliwością ze strony zarówno mediów, jak i środowisk pszczelarskich oraz zaowocowała licznymi publikacjami w prasie oraz TV (m.in. Wiadomości TVP1).

 

 

 Stół pełen smaków

Kampania promocyjno-informacyjna zgłoszona przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, zakończona 6 marca 2010r., adresowana była do producentów i konsumentów z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.

Celem zaplanowanych działań promocyjnych i informacyjnych było zbudowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku produktów mięsnych pochodzących z Unii Europejskiej. Kampania miała za zadanie zachęcić dystrybutorów z państw docelowych do wzbogacenia oferty handlowej o promowane produkty a konsumentów indywidualnych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nauczyć rozpoznawać i cenić oryginalne europejskie wędliny i mięsa.
Najistotniejszym elementem kampanii był udział w międzynarodowych imprezach targowych - Fancy Food w USA oraz Seul Food & Hotel i Gwangju International Food Fairs w Korei Płd. W prasie specjalistycznej pojawiły się także artykuły sponsorowane i reklamy dotyczące zalet promowanych produktów. Aby wzmocnić wizualnie i utrwalić przekaz kampanii wyprodukowano broszury, ulotki i foldery informacyjne zwiększające ogólną wiedzę konsumentów na temat jakości europejskich mięs, zawierające porady praktyczne i przepisy kulinarne, plakaty i standy zlokalizowane w pobliżu lub na terenie centrów handlowych. Wyprodukowano także film informacyjny poświęcony europejskim produktom mięsnym, ich wysokim normom jakościowym,który emitowany był na stoisku targowym oraz w sieciach handlowych. Aby utrwalić pozytywne skojarzenia związane
z promowanymi produktami w ramach projektu wyprodukowano gadżety: smycze, koszulki, zestawy do grillowania i czapki kucharskie. Działania promocyjne uzupełniły kontakty z mediami, konferencje prasowe, i stały monitoring mediów pod kątem publikacji związanych z projektem.

 

 


Mięso i jego produkty- tradycja i smaki

Dwuletnia kampania realizowana była od marca 2006r. równolegle na rynkach aż trzech państw - Japonii, Chin oraz Ukrainy.
Strategia komunikacyjna kampanii skoncentrowana była wokół trzech zagadnień:

 

 • wysokiej jakości,
 • smaku,
 • oraz tradycyjnego charakteru mięsa z terenu Wspólnoty Europejskiej.

W ramach kampanii zrealizowano następujące działania:

Targi - najważniejszy aspekt kampanii, ze względu na możliwość bezpośredniego oddziaływania na podstawową grupę odbiorców - lokalnych producentów, przetwórców i odbiorców hurtowych.
Serwis internetowy zawierający bieżące informacje o projekcie i promowanych produktach
E-mailing skierowany do producentów oraz środowisk opiniotwórczych umożliwi dystrybucję zaproszeń na imprezy targowe, konferencje prasowe oraz promocję serwisu internetowego
Reklama outdoor - billboard’y utrwalające hasła kampanii i zachęcające do odwiedzenia stoiska w czasie targów
Publikacje – ulotki, broszury i katalog zawierający informacje o sposobach produkcji oraz przepisy i porady kulinarne
Artykuły sponsorowane w prasie specjalistycznej i gospodarczej, informować będą o metodach produkcji, kontroli jakości oraz sposobach etykietowania pozwalających na identyfikację produktów unijnych.
Materiały promocyjne - długopisy, zestawy do grillowania, smycze oraz naklejki opatrzone logo projektu.

Na uwagę zasługuje umiejętne wykorzystanie autorytetu osoby byłego Prezydenta Polski – Lecha Wałęsy, dzięki któremu udział w targach Foodex Tokio zakończył się dużym sukcesem promocyjnym i wizerunkowym. Dodatkowo, udział w targach przedstawicieli władz krajowych (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Ambasadora RP w Japonii) spotkał się z dużym zainteresowaniem partnerów japońskich, którzy w ten sposób byli przekonywani, że produkcja mięsa w Unii Europejskiej jest bardzo ważnym elementem rolnictwa.
Korzystny odbiór kampanii został także wskazany w listach gratulacyjnych, które wpłynęły do organizacji proponującej z Japonii i Chin.
Działania podjęte w ramach kampanii przyniosły bezpośrednie efekty promocyjne oraz istotne wsparcie dla rozmów zmierzających do otwarcia lub poszerzenia rynku (zniesienie ograniczeń w przywozie, certyfikacja zakładów produkcyjnych).

 „Oryginalność pod ochroną”
Zakończona została kampania „Oryginalność pod ochroną”, w ramach której upowszechniano wiedzę o istnieniu i zasadach systemu oznaczania produktów regionalnych i tradycyjnych – jednego z dwóch wspólnotowych systemów jakości żywności. Wykorzystując różne środki przekazu, wśród konsumentów i handlowców wzbudzono duże zainteresowanie tymi wyjątkowymi produktami. Dzięki licznym działaniom z zakresu public relations, temat produktów regionalnych i tradycyjnych oraz postrzeganie ich jako spuścizny kulinarnej i kulturowej Polski stało się modne w mediach. Drugim niezwykle ważnym efektem tej kampanii było zachęcenie wielu grup producentów do rejestracji swoich wyrobów i objęcia ich ochroną prawną, jaką dają przepisy wspólnotowe i krajowe. Ich producenci bez dodatkowych kosztów korzystają także z dorobku podobnych kampanii promocyjnych realizowanych przez Komisję Europejską i inne kraje Unii Europejskiej. Dotychczas KE zatwierdziła do realizacji i wsparła finansowo 36 takich projektów o łącznym budżecie ponad 70 mln euro. Wspólny efekt promocyjny, związany z propagowaniem na tak dużą skalę na liczących się rynkach światowych jednolitego systemu oznaczania i gwarantowania oryginalności oraz pochodzenia żywności, nie ma odpowiednika w prywatnych kampaniach promocyjnych.

Kampania „Oryginalność pod ochroną” odniosła ogromny sukces – pod koniec jej trwania polscy producenci wysłali do Komisji Europejskiej ok. 30 wniosków o ochronę swoich produktów w ramach systemu. Tak dużą aktywność łatwiej będzie ocenić, zestawiając tę ilość z ok. 800 wyrobami, które wszystkie kraje UE umieściły na liście wyrobów regionalnych i tradycyjnych w ciągu 15 lat. Pierwszym polskim produktem, który przeszedł procedurę rejestracji, była bryndza podhalańska.

Kampania ta została przygotowana i zrealizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Rynku Rolnego. Zgodnie z możliwościami, jakie dawały przepisy wspólnotowe, w jej finansowaniu nie uczestniczyły organizacje branżowe, a jedynie budżet UE i Polski.


Przykładowe materiały promocyjne:

 


„Mrożonki pełne natury”
Kampania dotycząca mrożonych owoców i warzyw „Mrożonki pełne natury” była realizowana od lutego 2006 do lutego 2007r. Pozytywne rezultaty tej kampanii (20% wzrost konsumpcji mrożonek) sprawiły, że Stowarzyszenie Mrożonej Żywności postanowiło wystąpić o dofinansowanie kontynuacji projektu w zintensyfikowanym wymiarze. Dowodzi to z jednej strony skuteczności tego typu działań promocyjnych, a z drugiej – atrakcyjności dostępnej formy wsparcia.

 


„Marchewka”


Sukcesem zakończyła się zrealizowana przez Krajową Unię Producentów Soków kampania „Marchewka”, która promowała spożycie soków i nektarów marchwiowych i marchwiowo-owocowych w Bułgarii i Rumunii. Program „Marchewka” jest pierwszą zakończoną kampanią promocyjną przygotowaną przez organizację branżową – „Krajową Unię Producentów Soków”. Efekty zaskoczyły wszystkich. Dzięki niej w 2006 roku wartość sprzedaży soków i nektarów marchwiowych zwiększyła się w Bułgarii o 84 proc. Kampania ta dowiodła, że rozpowszechniając rzetelną informację o danej kategorii produktów, można skutecznie wpłynąć na popyt. Informując o wartościach odżywczych i innych walorach, a także o wpływie soków na kondycję organizmu, ich producenci (wyłącznie polskie firmy) odnotowali wzrost zbytu na poziomie ocenianym na 60%.