Wydarzenia promocyjne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydarzenia promocyjne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza producentów produktów rolnych i rolno-spożywczych, w szczególności posiadających oznaczenia i certyfikaty jakości żywności uznawane przez MRiRW (lista: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/), do udziału w targach / wydarzeniach.

W celu udziału w wybranych targach / wydarzeniu należy spełniać poniższe warunki:

  • być zarejestrowanym na stronie www.polskasmakuje.pl,
  • przygotować prezentację i degustację własnych produktów,
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy przypisany dla danego wydarzenia.

 

ZASADY NABORU:

  1. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidywano, o udziale danego producenta decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Po zakończeniu naboru producent zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu zostanie poinformowany osobnym mailem.
  3. Formularz zawierający braki lub błędnie wypełniony, w tym niepodpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji producenta, zostanie odrzucony.
  4. Zwolnione miejsce zostanie przyznane pierwszemu zainteresowanemu producentowi z listy rezerwowej.
  5. KOWR zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia producenta, który w przeszłości nie przestrzegał warunków udziału w targach / wydarzeniu organizowanym przez KOWR.

W związku z tym, że w trakcie targów / wydarzeń wykonywane będą przez KOWR zdjęcia i/lub materiały filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celach promocyjno-informacyjnych na stronie internetowej KOWR, profilu w mediach społecznościowych oraz w różnych mediach (dokumenty, publikacje itp.), przetwarzanie przez KOWR wizerunku osób odbywać się będzie w oparciu o zgodę osób, których wizerunek zostanie utrwalony podczas targów na bezterminowe, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez KOWR ich wizerunków, wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami utrwalania i rozpowszechniania, w tym w formie zdjęć i/lub materiałów filmowych, poprzez publikację w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących realizację powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zadań w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481), bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań.

 

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku (.pdf)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (.docx)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych pozyskanych w trakcie przeprowadzania naboru do udziału w targach / wydarzeniach zawartych w formularzach zgłoszeniowych (.pdf)

 

 

 

Lp.

Termin

Miasto

Województwo

Targi

Formularze

1. Luty 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa

2. Marzec 2021 Opole opolskie Stragany Opolskie Formularz zgłoszeniowy
Regulamin stoiska
Umowa

 

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny!

Archiwum wydarzeń:

WYDARZENIA PROMOCYJNE KOWR 2020

WYDARZENIA PROMOCYJNE KOWR 2019