Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Rok szkolny 2016/2017

 

Formularze i załączniki:

 

UWAGA!

Formularze w wersji edytowalnej działają poprawnie w trybie edycji tylko w programie MS Word w wersji 2003 i wersjach wyższych.

Istnieje możliwość rozszerzenia tabel w ramach edytowalnych formularzy.

W celu dodania dodatkowych wierszy należy zapisać plik na dysku lokalnym. Po otworzeniu pliku należy kursorem wybrać dowolną komórkę tabeli, w której planujemy dodać dodatkowy wiersz. Następnie w menu „Tabela” należy wybrać polecenie „Wstaw”/ „Wiersze poniżej”.


Stawki dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych

Stawki dopłat UE (.pdf)