Procedury dot. innych form zagospodarowania - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Procedury dot. innych form zagospodarowania

trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, nieodpłatne przekazanie, użyczenia

trwały zarząd

wzory dokumentów i formularze

dokument1

wieczyste użytkowanie

wzory dokumentów i formularze

dokument2

nieodpłatne przekazanie

wzory dokumentów i formularze

dokument3

użyczenia

wzory dokumentów i formularze

dokument4