ZEA - Ułatwienia w imporcie towarów rolno spożywczych do Emiratu Dubaj (etykietowanie) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ZEA - Ułatwienia w imporcie towarów rolno spożywczych do Emiratu Dubaj (etykietowanie)

Informacja Departamentu Bezpieczeństwa Żywności w Urzędzie Miasta Dubaj (Dubai Municipality)


Departament Bezpieczeństwa Żywności w Urzędzie Miasta Dubaj (Dubai Municipality) poinformował, że w obecnej globalnej sytuacji w odniesieniu do importowanych produktów żywnościowych zostało zawieszone egzekwowanie wymogu:

  • etykietowania  produktów w języku arabskim,
  • zamieszczania na etykietach daty produkcji, wystarczy tylko data ważności, najlepiej data przydatności do spożycia/użycia.

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to produktów odprawianych przez porty w Dubaju.