USA przegląd środków odwetowych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

USA przegląd środków odwetowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. urząd Przedstawiciela ds. Handlu USA (USTR) opublikował komunikat o rozpoczęciu przeglądu środków odwetowych stosowanych na towary pochodzące z UE oraz z Wielkiej Brytanii w związku ze sporem w WTO dot. subsydiowania Airbusa

  • komunikat USTR

Od października 2019 r. na podstawie decyzji arbitrażu DSU WTO, która określa wysokość środków kompensacyjnych wobec UE w wysokości ok. 7,5 mld USD rocznie, w związku z niezgodnym z zasadami WTO udzielaniem wsparcia dla koncernu Airbus, USA wprowadziły dodatkowe cła.

Po modyfikacji w marcu 2020 r., USA stosują środki retaliacyjne w formie dodatkowych ceł w imporcie z poszczególnych krajów UE, w tym sektora rolno-spożywczego. Obejmują one 2% eksportu UE do USA i są ukierunkowane na „kraje Airbusa” (87% wartości), tj. Niemcy, Hiszpanię, Wielką Brytanię oraz Francję, aby wymusić dostosowanie do zasad WTO.

W relacji do innych państw członkowskich UE, Polska została objęta stosunkowo wąskim zakresem towarów podlegającym dodatkowemu cłu, tj.: na wybrane tłuszcze mleczne, niektóre jogurty, sery, niektóre przetwory owocowe, sok gruszkowy, przetworzone wiśnie (w tym suszone) i gruszki, przetwory z podrobów wieprzowych.

W ramach zainicjowanego przez USTR przeglądu środków retaliacyjnych, przedstawione zostały do konsultacji różne opcje ich modyfikacji, w tym polegające na rozszerzeniu zakresu produktów i krajów nimi objętych, oraz/lub na zwiększeniu stawki dodatkowego cła. Rozważane jest m.in. rozszerzenie zakresu produktów importowanych z Polski, objętych dodatkowym cłem – są one wskazane w poszczególnych sekcjach aneksu II.

Strona polska przygotowuje obecnie stanowisko, które ma być przekazane stronie amerykańskiej, wyrażające zaniepokojenie możliwością wpisania kolejnych polskich produktów na listę towarów, objętych dodatkowymi cłami.

W związku z powyższym, wszelkie uwagi, komentarze i zastrzeżenia w ramach prowadzonego przez służby amerykańskie przeglądu środków odwetowych można zgłaszać do dnia 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) na adres mailowy: kowr-events@kowr.gov.pl

Komunikat USTR (.pdf)