UKRAINA - dochodzenie w sprawie importu na Ukrainę niektórych rodzajów sera - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UKRAINA - dochodzenie w sprawie importu na Ukrainę niektórych rodzajów sera

W związku ze skargą ukraińskich firm sektora mleczarskiego, Międzyresortowa Komisja Handlu Międzynarodowego wszczęła specjalne dochodzenie w sprawie importu na Ukrainę niektórych rodzajów sera, niezależnie od kraju pochodzenia i eksportu.

Zgodnie z opublikowaną 24 grudnia 2021 r. decyzją № SP-529/2021/4411-03, postępowanie będzie dotyczyć produktów objętych następującymi kodami celnymi, zgodnie ukraińską klasyfikacją towarów w handlu międzynarodowym:

 •       0406 30 31 00,
 •       0406 30 39 00,
 •       0406 30 90 00,
 •       0406 90 23 00,
 •       0406 90 25 00,
 •       0406 90 32 00,
 •       0406 90 78 00,
 •       0406 90 86 00,
 •       0406 90 89 00,
 •       0406 90 92 00,
 •       0406 90 99 10

 W ciągu 30 dni od ww. daty publikacji Ministerstwo Gospodarki Ukrainy przyjmuje zgłoszenia celem rejestracji stron postępowania. Zalecany formularz wniosku o rejestrację przez zainteresowaną stronę postępowania znajduje się w załączniku do ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Informacje muszą być sporządzone w języku ukraińskim lub w języku oryginalnym, wraz z tłumaczeniem na język ukraiński.

Tekst decyzji w języku ukraińskim oraz jej robocze tłumaczenie na język polski w załączeniu.

 

Załączniki: