SYRIA - możliwości eksportu mąki i zboża - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

SYRIA - możliwości eksportu mąki i zboża

Ze względu na kryzys gospodarczy oraz walutowy w Syrii do niedawna obowiązywał zakaz importu niemal wszystkich produktów, za wyjątkiem importu realizowanego bezpośrednio na zlecenie władz. Władze Syryjskiej Republiki Arabskiej zniosły jednak ostatnio zakaz importu przez sektor prywatny mąki i zbóż.

Decyzja ta była efektem braków, jakie wystąpiły na rynku w efekcie ograniczeń importowych i nieskutecznych przetargów na dostawy zboża do Syrii.

W związku z powyższym eksport polskiej mąki lub zboża do Syrii jest możliwy. Przedsiębiorcy powinni jednak mieć na uwadze wiążące się z tym trudności. O ile same produkty sankcjom nie podlegają, problemem jest embargo dotyczące transakcji finansowych oraz utrudnienia w transporcie towarów. Pomimo w/w trudności realizacja transakcji jest możliwa.

Przedsiębiorcy syryjscy w zakresie rynku zbożowego  są  zainteresowani importem zboża lub mąki przeznaczonej do wypieku chleba. Proszą o przedstawienie oferty CIF Latakia. 

W przypadku zainteresowania Syrią jako kierunkiem eksportowym, Ambasada RP w Damaszku z tymczasową siedzibą w Bejrucie służy wsparciem i doradztwem w zakresie możliwości realizacji transakcji.  Zainteresowani eksportem zboża lub mąki polscy producenci mogą kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Ambasady RP w Damaszku: blazej.lis@msz.gov.pl

 

Ponadto, informujemy o możliwości udziału w przetargu na dostawy mąki do Syrii. Chętnych zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną w załączniku specyfikacją przetargową i kontakt pracownikami polskiej placówki w Damaszku.

 

Zobacz: