Stan realizacji projektu pilotażowego etykietowania produktów mlecznych w Rosji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Stan realizacji projektu pilotażowego etykietowania produktów mlecznych w Rosji

Zgodnie z najnowszymi informacjami otrzymanymi z Ambasady RP w Moskwie – okres pilotażowego projektu dotyczącego etykietowania produktów mleczarskich w Rosji został przedłużony do 31.03.2020 r., natomiast obowiązkowe znakowania nadal na chwile obecną ma obowiązywać od 1 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie rządu RU nr 1533-r z dn. 13.06.2019 r. rozszerzyło listę produktów podlegających obowiązkowemu etykietowaniu (ustaloną rozporządzeniem rządu RU z 28.04.2018 r. nr 792-r) o wybrane rodzaje produktów mlecznych. Produkty te są oznaczone następującymi kodami taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

 

Kod taryfy celnej

(TN WED EAUG)

 

Nazwa towaru

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

0406

Ser i twaróg

2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

2202 99 910 0

Pozostałe, zawierające tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404: mniej niż 0,2% masy

2202 99 950 0

Pozostałe, zawierające tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404: 0,2% masy lub więcej, ale mniej niż 2% masy

2202 99 990 0

Pozostałe, zawierające tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404: 2% masy lub więcej

Opracowanie Ambasady RP w Moskwie na podstawie: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102468096&intelsearch=792-%F0    

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, termin wprowadzenia obowiązkowego etykietowania produktów mlecznych miał zostać określony na podstawie rezultatów projektu pilotażowego. Jednak rozporządzenie rządu RU nr 2647- r z dn. 8.11.2019 r. określiło datę wprowadzenia obowiązkowego etykietowania na dn. 1.06.2020 r. oraz wyznaczyło termin, do którego będzie możliwy obrót produktami mlecznymi nieoznaczonymi etykietami, do dn. 1.12.2020 r. Oznacza to, że data wprowadzania obowiązkowego etykietowania została określona przed zakończeniem projektu pilotażowego.  Termin przeprowadzenia projektu pilotażowego dotyczącego etykietowania produktów mlecznych określiło rozporządzenie rządu RU z 29.06.2019 r. nr. 836. Projekt miał być realizowany od dn. 15.07.2019r. do dn. 29.02.2020 r., jednak w dniu 21.01.2020 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu RU zaproponowało przedłużenie projektu pilotażowego o 3 miesiące tj. do 31.05.2020 r.

W dniu 30.01.2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa RU, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli federalnych organów władzy wykonawczej, biznesu i organizacji branżowych, w celu omówienia postępów projektu pilotażowego. Jednym z tematów spotkania była dyskusja na temat integracji systemu etykietowania z system śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego „Mercury” (system „Mercury” to jeden z systemów Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego – Rossielchoznadozru; system ten ma być stosowany na pierwszym etapie wytwarzania produktów mlecznych, tj. do śledzenia przemieszczania surowca od farm do producenta; etykietowanie ma obowiązywać na etapie od producenta do konsumenta).

Podczas spotkania przedstawiciel operatora systemu etykietowania CRPT stwierdził, że w przypadku produktów mlecznych możliwe są trzy sposoby etykietowania:

  • drukowanie kodów w firmie typograficznej, w której przedsiębiorstwo zamawia opakowania,
  • naklejanie etykietek na gotowe produkty,
  • druk kodów na linii produkcyjnej w fabryce.

CRPT szacuje, że 70% producentów skorzysta z usług firm topograficznych, 30% wybierze sposób z naklejaniem etykietek. Żaden z tych sposobów nie wymaga zmiany wyposażenia linii. Według operatora systemu zaproponowane sposoby w porównaniu ze zmianą wyposażenia linii są „tanie z punktu widzenia inwestycyjnego i prostsze z punktu widzenia operacyjnego”.

Decyzje w sprawie etykietowania produktów mlecznych mogą zapaść podczas kolejnego spotkania w Ministerstwie Rolnictwa RU, które planowane jest pod koniec lutego br. czyli w okresie, kiedy, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, ma zakończyć się obecnie prowadzony projekt pilotażowy.