Seminarium on-line Komisji Europejskiej dot. prezentacji unijnego portalu Access2Markets - 9 grudnia 2020 r., godz. 10:00-12:00 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Seminarium on-line Komisji Europejskiej dot. prezentacji unijnego portalu Access2Markets - 9 grudnia 2020 r., godz. 10:00-12:00

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza polski biznes (zrzeszenia, stowarzyszenia, izby, małe i średnie przedsiębiorstwa) do udziału w bezpłatnym seminarium on-line Komisji Europejskiej dot. prezentacji unijnego portalu Access2Markets w dniu 9 grudnia 2020 r., w godz. 10:00 - 12:00. KE zapewnia symultaniczne tłumaczenie tego seminarium także na język polski.
Uwaga: czas rejestracji upływa w dniu 7 grudnia 2020 r.

 

Rejestracja na seminarium odbywa się pod linkiem:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ad6c82a7-6a50-20f5-c42a-088d297d787e

Uwaga: czas rejestracji upływa w dniu 7 grudnia 2020 r. – KE poinformowała nas, iż pula udziału przypadająca na Polskę wynosi tylko 20 uczestników, rejestracja odbywa się zatem na zasadzie pierwszeństwa.

Po dokonaniu rejestracji, aktywny link dostępu do seminarium KE przekaże bezpośrednio do uczestnika.

Portal Access2Markets

Komisja Europejska uruchomiła portal internetowy Access2Markets, aby pomóc małym i średnim firmom w działalności poza granicami UE. Zastępuje on dotychczasową bazę danych madb.europa.eu, która działała do końca listopada br.

Link do portalu: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content

W nowym portalu można znaleźć m.in. wyjaśnienie umów handlowych zawartych przez UE z krajami trzecimi, jak również uzyskać pomoc w  ustaleniu, czy dane produkty kwalifikują się do niższych opłat celnych. Portal będzie służył zarówno firmom, które już prowadzą handel międzynarodowy, jak i tym, które dopiero zaczynają odkrywać możliwości biznesowe na rynkach zagranicznych.

Unia Europejska zawarła umowy handlowe z ponad 70 krajami oraz regionami i wciąż negocjuje kolejne. Access2Markets spośród złożonego zestawu reguł wybiera praktyczne informacje i przedstawia warunki handlowe dot. importu towarów do UE i eksportu towarów na ponad 120 rynków zagranicznych.

Portal umożliwia firmom wyszukanie informacji dotyczących importowanych i eksportowanych towarów, w tym w szczególności:

  • taryf,
  • podatków,
  • reguł pochodzenia,
  • wymagań dotyczących produktu,
  • procedur celnych,
  • barier handlowych,
  • statystyk handlowych.

Portal Access2Markets zawiera również wyjaśnienia, tutoriale i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dzięki którym przedsiębiorcy mogą analizować korzyści płynące z handlu z poszczególnymi partnerami handlowymi UE. Zawiera również przegląd przepisów UE dotyczących produktów i usług, a także dane kontaktowe urzędów celnych i innych organów publicznych w państwach członkowskich UE oraz obszarach będących partnerami handlowymi UE. Portal umożliwia przedsiębiorcom również bezpośredni kontakt z Komisją Europejską w celu zgłoszenia napotkanych przez nich barier handlowych.

Dodatkowe informacje można znaleźć w załączonej poniżej ulotce, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panem Grzegorzem Sinackim, tel. 22 411 97 74, e - mail: grzegorz.sinacki@mr.gov.pl