Otwierają się możliwości współpracy pomiędzy Polską a Irakiem - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Otwierają się możliwości współpracy pomiędzy Polską a Irakiem

W połowie września br. odbyło się spotkanie Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MRiRW, Pani Magdaleny Józefeckiej z Chargé d’affaires Republiki Iraku w RP, Panem Husseinem al-Safim. W wyniku rozmów strona iracka przekazała potencjalne obszary współpracy handlowej w obszarze rolnictwa pomiędzy Polską, a Irakiem.

Perspektywicznymi produktami rolno-spożywczymi w eksporcie do Republiki Iraku są:

 1. białe mięso tj. ryby i drób. Roczne zapotrzebowanie Iraku na drób wynosi ok. 308 000 ton białego mięsa oraz 174 000 ton ryb,
 2. sadzeniaki ziemniaków – 10 000 ton,
 3. nasiona pszenicy, kukurydzy żółtej, kukurydzy białej – 2 500 ton,
 4. nasiona roślin warzywnych – 50 ton.

Importowane nasiona i sadzeniaki ziemniaków powinny spełniać następujące wymagania:

 • powinny być z takich gatunków i odmian, które są zatwierdzone w Iraku,
 • importowane nasiona powinny pochodzić od wierzytelnych firm w dziedzinie produkcji nasiona i sadzeniaki ziemniaków,
 • wszelkie transportowane przesyłki powinny zawierać świadectwo pochodzenia, świadectwo zdrowia oraz świadectwo badań laboratoryjnych potwierdzone przez Unię Europejską (ISTA) oraz Ambasadę Iraku w kraju pochodzenia
 • wszelkie transportowane przesyłki powinny spełniać wymogi kwarantanny w Iraku,
 • nasiona i sadzeniaki powinny być zapakowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach i powinny one spełnić wymogi, które są opisane w instrukcji nr 3 z 2014 r. dotyczącej ułatwienie wdrożenia ustawy o nasionach nr 50 z 2013 r.
 • maksymalna wilgotność i minimalne współczynniki kiełkowania muszą być zgodne z wartościami procentowymi określonymi w instrukcjach nr 3 z 2014 r.
 • nasiona musza być wolne od MGO i promieniowania,
 • należy wziąć pod uwagę ustalenie stopnia rozmnażania i czystości importowanych nasion, które posiadają jeden z poziomów rozmnażania przewidzianych w niniejszej instrukcji wraz z certyfikatem poświadczonym przez (OECD) lub (AOSCA),
 • wszystkie przesyłki transportowane do Iraku muszą być poddane testom laboratoryjnym i być zgodne z zatwierdzonymi specyfikacjami przed dopuszczeniem do obrotu.