Obowiązek rejestracji podmiotów eksportujących żywność do Chin – zarządzenia 248 i 249 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Obowiązek rejestracji podmiotów eksportujących żywność do Chin – zarządzenia 248 i 249

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej:

 • Zarządzenie Generalnej Administracji Celnej ChRL nr 248 - określa zasady rejestracji wszystkich podmiotów produkujących, przetwarzających i magazynujących żywność przeznaczoną do eksportu do Chin;
 • Zarządzenie Generalnej Administracji Celnej ChRL nr 249 - określa zasady zarządzania bezpieczeństwem w imporcie i eksporcie żywności do i z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym m.in. zasady etykietowania żywności.
 • Obwieszczenie Generalnej Administracji Celnej ChRL nr 103 - zawiera informację, że obowiązek umieszczania w deklaracji celnej chińskiego numeru rejestracyjnego obowiązuje dla towarów wysyłanych do Chin od 1 stycznia 2022 roku oraz zawiera pisemne potwierdzenie, że nowe zasady paczkowania żywności produkowanej z przeznaczeniem do eksportu do Chin obowiązują dla towarów wyprodukowanych w dniu 1 stycznia 2022 roku i później.
 • Przed wysyłką towarów po 1 stycznia 2022 roku należy uzyskać chiński numer rejestracyjny

 

Kogo dotyczą przepisy

Wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, przetwórczą, magazynową eksportujący żywność do Chin, będą podlegać obowiązkowi rejestracji w Generalnej Administracji Celnej ChRL.

Z obowiązku rejestracji wyłączeni zostali zagraniczni przedsiębiorcy produkujący dodatki do żywności i produkty powiązane z żywnością. Nowym zasadom rejestracji nie podlegają też eksporterzy.

 

Zasady rejestracji

Proces rejestracji może być zrealizowany w drodze:

 • rejestracji z rekomendacją właściwych inspekcji kraju wywozu dla 18 kategorii produktów tzw. wysokiego ryzyka (art. 7 zarządzenia 248). Należą do nich: mięso i jego produkty; osłonki wędliniarskie; produkty rybołówstwa; produkty mleczarskie; gniazda jaskółcze i ich produkty; produkty pszczelarskie, jaja i ich produkty; tłuszcze i oleje jadalne; pierogi i nadziewane makarony; zboża jadalne; przemysłowe produkty zbożowe w proszku i słody; świeże i liofilizowane warzywa oraz suszone warzywa strączkowe; przyprawy; orzechy i nasiona; suszone owoce; surowe ziarna kawy i kakao; dietetyczna żywność specjalna oraz suplementy diety.

 • Lista produktów wysokiego ryzyka może ulec zmianie

oraz

 • indywidualnej rejestracji lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionej notarialnie agencji (art.8 zarządzenia 248) w przypadku pozostałych produktów).

 

Poniżej zamieszczamy:

 1. poglądową listę kodów HS pobraną z systemu rejestracji indywidualnej https://cifer.singlewindow.cn zapisaną w formacie Excel w tłumaczeniu na język angielski oraz zaktualizowaną listę kodów zawierającą 535 nowych pozycji produktów podlegających rejestracji według zarządzenia nr 248, Załączone zestawienie kodów celnych pozwalają na określenie na podstawie kodu celnego, czy producent danego asortymentu podlega rejestracji indywidualnej czy rejestracji z rekomendacją przez właściwą inspekcję oraz w jakiej kategorii produktowej należy dany asortyment umieścić. Ważne!!!! Lista kodów celnych jest na bieżąco aktualizowana i najnowsze zestawienie znajduje się TYLKO w systemie https://cifer.singlewindow.cn
 2. robocze tłumaczenia na język polski zarządzeń 248 i 249 oraz obwieszczenia 103.

 

Nowych rejestracji należy dokonywać w systemie https://cifer.singlewindow.cn.

 

Aktywne rejestracje pozostają ważne. Wydłużeniu o 1 rok tj. do 5 lat ulega okres ważności aktualnych rejestracji (art. 16). Wnioski o przedłużenie  rejestracji składa się w okresie na 6 do 3 miesięcy przed upływem obecnej rejestracji (art. 20).

Do nowego systemu https://cifer.singlewindow.cn  zostały przeniesione dane dotyczące aktywnych rejestracji.

W toku nowej rejestracji zostaje nadany numer rejestracyjny w ChRL, który jest konieczny do odprawienia przesyłki po 1 stycznia 2022 roku.

Oficjalną anglojęzyczną wersję instruktażu do rejestracji indywidualnej w systemie CIFER / single window zamieszczamy poniżej. Załączony manual nie uwzględnia wszystkich zmian wprowadzonych w interfejsie systemu po 1 stycznia 2022 roku.

 

Zasady zarządzania rejestracją:

 •  do 30 czerwca 2023 roku należy dokonać weryfikacji rejestracji i uzupełnień w nowym systemie rejestracyjnym w;
 •  w przypadku zmiany danych przedsiębiorstwa należy zgłosić ich korektę;
 •  w przypadku przeniesienia zakładu produkcyjnego, zmiany przedstawiciela prawnego lub zmiany numeru należy wystąpić z wnioskiem o ponowną rejestrację.

 

Nowe zasady znakowania żywności eksportowanej do ChRL

Nowe przepisy [ art. 15 zarządzenia 248 i art. 30 zarządzenia 249 ] uzupełniają obowiązujące zasady etykietowania żywności wywożonej do ChRL. Wprowadzony zostaje obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego (nadanego w Polsce lub w ChRL) na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Zastosowane też zostaje ograniczenie możliwości naklejania etykiet. W odniesieniu do zdrowej żywności i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego etykiety muszą być nadrukowane.

Nowe zasady etykietowania żywności dotyczą żywności wyprodukowanej po 1 stycznia 2022 roku. 

 

Uwaga – aktualizacja listy produktów podlegających rejestracji (luty 2022)

GACC regularnie  przeprowadza aktualizacę  listy produktów podlegających rejestracji w systemie https://cifer.singlewindow.cn

Ważne!!!! Lista kodów celnych jest na bieżąco aktualizowana i najnowsze zestawienie znajduje się TYLKO w systemie https://cifer.singlewindow.cn

Publikowane na stronach KOWR listy kodów mają tylko charakter poglądowy.

 

Załączniki: