Konferencja „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”. Wydarzenie odbędzie się 10 grudnia 2020 r. w godzinach 10:00 – 14:00 na platformie ZOOM. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnicy uzyskają informacje o:

  • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego
  • pomocy merytorycznej ze strony polskich placówek dyplomatycznych
  • wsparciu w postaci porad nt. dywersyfikacji działań eksportowych

Informacje przekażą przedstawiciele resortów i instytucji finansowych dysponujących wiedzą i instrumentami wsparcia polskiego eksportu. W ramach konferencji organizowany jest  interaktywny panel z udziałem ekspertów działających przy Prezesie KIG. Zespół Doradców Dyplomatycznych składa się z byłych ambasadorów RP, dysponujących ogromną wiedzą na temat bieżącej sytuacji na zagranicznych rynkach, atrakcyjnych dla polskiego eksportera i importera.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom nt. możliwości i szans dla polskiego biznesu na wybranych rynkach zagranicznych.

Program wydarzenia znajduje się pod linkiem:

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/11/Program-Praktyczny-wymiar-pomocy-dla-polskich-eksporterow-w-czasie-Cov....pdf

 

Rejestracja na konferencję odbywa się pod linkiem:

https://formularze.kig.pl/pl/2020-12-10-eksport/

Link do udziału na platformie ZOOM zostanie przesłany przed wydarzeniem.

Informacji drogą mailową udziela:

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: bwzz@kig.pl