INDIE - tymczasowe ułatwienia w eksporcie cebuli konsumpcyjnej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

INDIE - tymczasowe ułatwienia w eksporcie cebuli konsumpcyjnej

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę Republiki Indii w Warszawie, władze indyjskie wprowadziły uproszczone zasady importu cebuli do Indii, które obowiązują do 15 grudnia br.

Przesyłki cebuli konsumpcyjnej ulegają zwolnieniu (nie dotyczy to cebuli do celów przetwórczych) z obowiązkowej fumigacji, którą w standardowej procedurze eksportowej należy wykonać w kraju eksportera i zabieg ten potwierdzić w deklaracji dodatkowej w towarzyszącym przesyłce  świadectwie fitosanitarnym, na rzecz możliwości wykonania w/w zabiegu w porcie wejścia w Indiach. W takim wypadku deklaracja dodatkowa nie jest wymagana.

W przypadku wykrycia w przesyłce:

  • Urcystis cepulae lub Embellisia allii - przesyłka będzie odrzucona i odesłana
  • Ditylenchus dipsaci lub Hylemia antiqua - przesyłka może zostać zwolniona, pod warunkiem, że zabieg fumigacji wyeliminuje te agrofagi, co musi zostać potwierdzone dodatkową kontrolą.