IMPORT JAJ ORAZ PRODUKTÓW Z TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH NA TAJWAN - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

IMPORT JAJ ORAZ PRODUKTÓW Z TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH NA TAJWAN

Zgodnie z komunikatem Tajwańskiej Administracji ds. Żywności i Leków (TFDA) od 1 stycznia 2019 r. import jaj oraz produktów z tłuszczów zwierzęcych na Tajwan zostanie objęty tzw. inspekcją systemową.

W związku z powyższym kraj eksportujący będzie musiał zgłosić wniosek o dopuszczenie do TFDA, która następnie dokona oceny wniosku i przeprowadzi inspekcję w danym kraju w celu sprawdzenia systemu kontroli bezpieczeństwa żywności.

UWAGA: Z wymogu inspekcji systemowej zwolnione są kraje, które przed 1 stycznia 2019 r. eksportowały jaja na Tajwan.

Komunikat TFDA jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.fda.gov.tw/eng/newsContent.aspx?id=24382