Białoruś - informacja dot. zmian w liście towarów zabronionych do wwozu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Białoruś - informacja dot. zmian w liście towarów zabronionych do wwozu

Od 27 kwietnia 2022 r. Białoruś częściowo zniosła embargo rolne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Rada Ministrów Republiki Białorusi opublikowała uchwałę z 22 kwietnia 2022 r. nr 245 w sprawie zmiany uchwały Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 6 grudnia 2021 r. nr 700 wprowadzającej od dnia 1 stycznia br. embargo na żywność pochodzącą z Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry, Szwajcarii, Liechtensteinu, Serbii.

Uchwała zmieniająca zezwala na przywóz niektórych świeżych owoców i warzyw. W uchwale określono kody celne towarów, które są wyłączone z wykazu towarów zabronionych i mogą być wwożone do Białorusi (w załączeniu).

Z listy towarów, których wwóz na Białoruś jest zakazany, usunięto:

  • jabłka,
  • gruszki,
  • kabaczki,
  • bakłażany,
  • paprykę,
  • sałaty zielone i mieszanki sałat,
  • rukolę,
  • rzepę,
  • szpinak.

Ministerstwo Rolnictwa Białorusi tłumaczy, że listę zmodyfikowano, by nie było problemów z dostępnością powyższych towarów w sprzedaży i by nie powodowało to wzrostu cen.

Należy jednak pamiętać, że Ministerstwo Transportu Białorusi wprowadziło od 16 kwietnia 2022 r. zakaz jazdy w tym kraju dla pojazdów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Strona białoruska przygotowała wykaz miejsc, gdzie mogą one przekazać naczepy lub przeładować towar. Zgodnie z informacją ze strony internetowej Ministerstwa Transportu i Komunikacji RB przewoźnicy mogą wjeżdżać na Białoruś tylko do wyznaczonego terminalu w celu przeładunku (nie dalej niż do 50 km w głąb od granicy polsko-białoruskiej). Pojazdy unijnych przewoźników zostawią towar w przygranicznych białoruskich centrach transportowo-logistycznych, które pracują przez całą dobę. Stamtąd towary będą transportowane na wschód samochodami należącymi do przewoźników białoruskich i rosyjskich.

 

Załączniki: