OT w Szczecinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Szczecinie

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

 

 

Informujemy,  że KOWR OT w Szczecinie z dniem 23.11.2020 r. zmienił adres siedziby:

 

OT w Szczecinie

ul. Bronowicka 41,
71-012 Szczecin
(91) 814-42-00

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

szczecin@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Szczecin/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Szczecin na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894152

 

p.o Dyrektor
Agnieszka Śpiewak 

p.o. Zastępca Dyrektora
Jarosław Staszak

Zastępca Dyrektora
Paweł Lisowski

Wydział Kontroli na Miejscu
p.o. Zastępca Dyrektora Jarosław Staszak
tel. (91) 814-42-04, (91) 814-42-03

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Dorota Skrzypska
tel. (91) 814-42-01

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Joanna Sauk
tel. (91) 814-42-20

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Sylwia Posadzy
tel. (91) 814-42-91

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Kamila Buczek
tel. (91) 814-42-10

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w każdy wtorek od godz. 14:00 do godz. 15:00,
a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy,w następnym dniu roboczym od godz.14:00 do godz. 15:00.