OT w Rzeszowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Rzeszowie

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

 

OT w Rzeszowie

ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

rzeszow@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Rzeszow/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Rzeszów na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894145

 

Dyrektor
Jerzy Borcz

Zastępca Dyrektora
Józef Wyskiel

Zastępca Dyrektora
Mariusz Król

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Barbara Wisz
tel. (17) 853-78-82

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Paweł Chmiel
tel. (17) 853-78-66

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Damian Przedzieńkowski
tel. (17) 853-78-26

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Jan Bielak
tel. (17) 853-78-62

Wykaz telefonów do pracowników OT Rrzeszów.

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego w każdy poniedziałek od godz. 08.00 do godz. 15.00,
a gdy poniedziałęk jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 08.00 do godz. 15.00.
Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy dzień pracy w godzinach 7.30 - 15.30.