OT w Lublinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Lublinie

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Lublinie

ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

lublin@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Lublin/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Lublin na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894084

Obsługa beneficjentów
(81) 534-04-70, (81) 536-37-24

 

 

Dyrektor
Kamila Grzywaczewska

Zastępca Dyrektora
Marek Wojciechowski

Zastępca Dyrektora
Anna Baluch

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik:
tel. 

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Monika Różycka-Górska
tel. (81) 536-37-33

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Marta Hempel
tel. (81) 536-37-38

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Radosław Hurba
tel. (81) 532-09-45

Wydział Kontroli na Miejscu
Kierownik: Sławomir Wcisło
tel. (81) 534-37-03

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów
w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w każdy wtorek od godz. 10 do godz. 12, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 10 do godz. 12 oraz w każdy poniedziałek w godz. od godz. 14 do godz. 16.