OT w Koszalinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Koszalinie

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Koszalinie

ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00

czynny w dni robocze w godz. 6:00 - 14:00

koszalin@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Koszalin/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Koszalin na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894053

 

Dyrektor
Piotr Dziadul

Zastępca Dyrektora
Michał Mętlewicz

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Joanna Łukasik
tel. (94) 347-31-31

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Agnieszka Bejnarowicz
tel. (94) 347-31-33

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Dorota Nowakowska 
tel. (94) 347-31-37

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Piotr Chmielowicz
tel. (94) 347-31-25

 

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w każdy czwartek od godz. 13:00 do godz. 14:00,
a gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 13:00 do godz. 14:00.