OT w Kielcach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Kielcach

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

OT w Kielcach

ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90, (41) 343-23-93

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

kielce@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Kielce/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Kielce na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894046

 

Dyrektor
Jacek Toś

Zastępca Dyrektora
Dariusz Stachowicz

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Aneta Gil
tel. wew. 34, 37

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik:
Sylwia Michalska-Pyczek
tel. wew. 38

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Urszula Luty
tel. wew. 29

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Piotr Król
tel. wew. 21

Wydział Kontroli na Miejscu
Kierownik: Anna Wołowiec
tel. wew. 32

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00,
a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.