OT w Bydgoszczy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Bydgoszczy

UWAGA!!!

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), wszystkich interesantów zachęcamy do kontaktu poprzez korespondencję tradycyjną, mailową, e-PUAP i infolinię. Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR i BIP KOWR w zakładce „kontakt”.  

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, 17 kwietnia 2020 r.  weszły w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dające możliwość przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu.

W SPRAWIE PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZASOBU PROSIMY O KONTAKT Z WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM TERENOWYM KOWR

 

OT w Bydgoszczy

ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01

czynny w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

bydgoszcz@kowr.gov.pl

/KOWR_OT_Bydgoszcz/SkrytkaESP

Nr GLN do identyfikacji OT Bydgoszcz na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 5907653894022

 

Dyrektor
Stanisław Zimnicki

Zastępca Dyrektora
Michał Krzemkowski

Zastępca Dyrektora
Marek Witkowski

Wydział Finansowo-Księgowy i Windykacji
Kierownik: Marek Elminowski
tel. (52) 525-08-07

Wydział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: Sebastian Balcerzak
Tel. 52 52 50 824

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
Kierownik: Michał von Ossowski
tel. 52 52 50 812

Wydział Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Adam Niedbalski
Tel. 52 52 50 811

Wydział Kontroli na Miejscu
Kierownik: Tomasz Wawrzyniak
Tel. 52 52 50 820

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 12:00,
a gdy poniedzałek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 10:00 do godz. 12:00.