Zboża - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zboża

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2018 r. upłynął okres przejściowy umożliwiający stosowanie nr z Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (CRP).

Okres ten stanowił rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu do Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR. Po dacie 31 sierpnia 2018 r. uczestnicy przedmiotowego mechanizmu są zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 

Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”

Interwencyjny zakup zbóż jest jednym z mechanizmów mających bezpośredni wpływ na stabilizację rynku zbóż w Unii Europejskiej. Skierowany jest on do producentów i handlowców, którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej.

Głównym celem mechanizmu jest zakup nadwyżek produkcyjnych zbóż oraz utrzymanie optymalnych cen rynkowych. Tak utworzone zapasy zbóż przechowywane są w autoryzowanych magazynach, a o sposobie ich zagospodarowania decyduje Komisja Europejska.