Deklaracje składane przez uczestników rynku wina - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Deklaracje składane przez uczestników rynku wina

Producenci wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw własnych winorośli, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tj. kiedy produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 20… r.

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym

30 października każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o organizacji rynku wina

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tj. kiedy produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 20… r.

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą dostarczone do przedsiębiorcy oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym

30 października każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron, w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym

 15 stycznia każdego roku

Deklaracja o produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym mroku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

 

Osoby, która dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy o organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron w danym roku gospodarczym

15 stycznia każdego roku

 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do KOWR

Ostateczny termin przekazania do KOWR

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 20.. r.

do 31 sierpnia każdego roku

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (.pdf)