Zobowiązania wobec rolników są realizowane - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zobowiązania wobec rolników są realizowane

W dniu 8 lipca br. odbyła się konferencja prasowa na temat wsparcia gospodarstw rolnych w związku z COVID-19, w której uczestniczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski i podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Kamiński. Zapowiedział też utworzenie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Giełdę Papierów Wartościowych specjalnej spółki wspierającej innowacje w rolnictwie.

– Realizujemy wszystkie zobowiązania, które państwo polskie podjęło wobec rolników – potwierdził Jan Krzysztof Ardanowski. – Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, gospodarstw, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu. Najbardziej dotyczy to producentów bydła mięsnego, drobiu, jagnięciny, a także w pewnym stopniu również roślin ozdobnych – dodał Minister.

Poinformował też o wystąpieniu do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do tej pory środków z PROW 2014-2020 w wysokości 1 mld euro, które nie cieszyły się zainteresowaniem rolników. Jednak KE zgodziła się jedynie na alokację 1 mld złotych, czyli 2 proc. środków PROW. Szef resortu rolnictwa ujawnił, że około 70 proc środków z PROW 2014-2020 zostało już zakontraktowanych i zapewnił, że nawet jedno euro nie zostanie zmarnowane z tego programu.

W czasie konferencji poinformował o inicjatywie utworzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Giełdę Papierów Wartościowych specjalnej spółki wspierającej innowacje w rolnictwie, gdyż – jak stwierdził Minister – każdemu trzeba dać szansę na ubieganie się o wsparcie innowacyjnych pomysłów. - Za kilka dni zostanie podpisany list intencyjny o współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa ze spółką Giełdy Papierów Wartościowych GPW Ventures - dodał minister Ardanowski.

 

News