Zaproszenie do udziału w prezentacji możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zaproszenie do udziału w prezentacji możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności

Szanowni Państwo, zapraszamy do podzielenia się inspiracjami technologicznymi, które mogą zasilić koncepcję projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności zainicjowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i realizowanego wspólnie z zespołem GovTech Polska funkcjonującym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tego projektu, w pierwszym etapie, opracowana zostanie koncepcja systemu umożliwiającego pozyskanie wartościowej i pełnej informacji na temat produktu rolno-spożywczego.

Celem projektu jest zapewnienie większej wiarygodności, przejrzystości i pewności informacjio produktach rolno-spożywczych, a także wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności za granicą, jak również zoptymalizowanie zaangażowania poszczególnych instytucji do zadań i procesów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. Jednocześnie funkcjonalności projektu udostępnią informację o pochodzeniu produktu odbiorcy końcowemu.

Dotychczas przyglądaliśmy się potrzebom najważniejszych grup użytkowników dla planowanego systemu. Kolejne spotkanie ma służyć zrozumieniu szans i możliwości technologicznych, po to by móc wybrać najbardziej odpowiednie założenia.

Niniejszym chcemy Państwa zaprosić do udziału w prezentacji możliwości technologicznych, które odbędą się 30 września 2020 r., w siedzibie KOWR przy ul. Karolkowej 30.

Prezentacje możliwości technologicznych mają na celu poznanie i omówienie rozwiązań, dzięki którym będzie możliwe zrealizowanie celu projektu, czyli stworzenie systemu śledzącego i agregującego dane na temat łańcucha produkcji i dostaw żywności. Jednocześnie pozwolą one mam zobaczyć szeroką gamę możliwości oraz przeanalizować szanse i ryzyka związane z poszczególnymi rozwiązaniami.

Dlatego zapraszamy wszystkie podmioty mające doświadczenia w budowie rozwiązań z szeroko rozumianego food tracebility do zaprezentowania swoich rozwiązań i doświadczeń. W zależności od liczby zgłoszeń, prezentacja będzie trwała od 10 do 20 min. Dokładną długość czasu prezentacji oraz godzinę każdej prezentacji podamy po zebraniu informacji o liczbie chętnych osób.

Uwaga! Prezentacje przedmiotowych możliwości niezbędnych do zbudowania planowanego systemu nie służą do wyboru dostawcy rozwiązania.

Poniżej umieszczono zakres funkcjonalności rozwiązań technologicznych dotyczących projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie Państwa udziału do 25 września 2020 r. oraz krótką informację, jakiego rodzaju rozwiązania chcą Państwo prezentować. Zaproszenie na konkretną godzinę wyślemy do Państwa 28 września 2020 r.

Osobą do kontaktu jest Joanna Sych-Winiarek z Departamentu Innowacji KOWR, telefon +48 514 071 457 , adres e-mail joanna.sych-winiarek@kowr.gov.pl.

News