Zaproszenie do konsultacji nt.„Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zaproszenie do konsultacji nt.„Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako jeden z konsorcjantów projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu dokumentu pt. „Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.

Należy zaznaczyć, że jest to dokument projektowy, a nie strategiczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 r. nr 227 poz. 1658).

Projekt PROM jest realizowany od 1 września 2018 r. przez konsorcjum w składzie: Federacja Polskich Banków Żywności – lider projektu, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Jego finansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu „Gospostrateg”.

Konsultowany dokument został przygotowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie wyników prac pozostałych konsorcjantów. W opracowanej strategii, została dokonana analiza sytuacji wyjściowej, sporządzona ocena skuteczności dotychczasowych działań oraz zostały określone cele i działania w zakresie ograniczania strat i marnotrawstwa żywności.

Uwagi do projektu dokumentu można składać przez stronę:  https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/program-racjonalizacji-i-ograniczania-marnotrawstwa-zywnosci-prom/prom-konsultacje-zewnetrzne-dokumentu-pt-strategii-racjonalizacji-strat-i-ograniczania-marnotrawstwa-zywnosci

na formularzu konsultacyjnym, drogą mailową na adres: konsultacje.prom@kowr.gov.pl

Termin składania uwag upływa w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

News