Wzrost wartości polskiego eksportu żywności w okresie 11 miesięcy 2022 r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wzrost wartości polskiego eksportu żywności w okresie 11 miesięcy 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w Biurze Analiz i Strategii KOWR raportem dotyczącym eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski w okresie styczeń-listopad 2022 r.

 1. W okresie styczeń–listopad 2022 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 43,6 mld EUR (204 mld zł) i była o 27% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2021.
 2. Polscy eksporterzy sprzedawali produkty rolno-spożywcze przede wszystkim na rynku Unii Europejskiej, ale także na rynkach krajów trzecich.
 3. Na rynku UE w okresie jedenastu miesięcy 2022 r. sprzedano towary o wartości 32,3 mld EUR (151 mld zł) – wzrost wartości o 29% w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2021. Udział rynku Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 74%.
 4. Do krajów UE wywożono głównie: mięso drobiowe (o wartości 3,0 mld EUR), papierosy (2,7 mld EUR), produkty mleczne (2,4 mld EUR), mięso wołowe (1,6 mld EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (1,6 mld EUR), karmę dla zwierząt (1,4 mld EUR), a także wyroby czekoladowe (1,4 mld EUR).
 5. Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (10,9 mld EUR, wzrost o 26%), Niderlandów (2,9 mld EUR, wzrost o 40%), Francji (2,7 mld EUR, wzrost o 34%), Włoch (2,1 mld EUR, wzrost o 21%) i Czech (2,0 mld EUR, wzrost o 34%).
 6. Do krajów pozaunijnych (tzw. krajów trzecich) wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 11,3 mld EUR (53 mld zł) – wzrost wartości eksportu 21%. Udział krajów zlokalizowanych poza Unią Europejską w strukturze geograficznej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniósł 26%.
 7. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: produkty mleczne (940 mln EUR), mięso drobiowe (902 mln EUR), pszenicę (690 mln EUR), czekoladę i wyroby czekoladowe (672 mln EUR), pieczywo i wyroby piekarnicze (666 mln EUR) oraz papierosy (577 mln EUR).
 8. Znaczącymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 3,4 mld EUR, wzrost o 25%), Ukraina (865 mln EUR, wzrost o 19%), Stany Zjednoczone (713 mln EUR, wzrost o 30%) oraz Arabia Saudyjska (482 mln EUR, spadek o 0,5%), a w dalszej kolejności: Izrael (368 mln EUR, wzrost o 40%), Norwegia (275 mln EUR, wzrost o 11%).
 9. Eksport towarów rolno-spożywczych szczególnie na rynki pozaunijne w 2022 r. stanowił realizację jednego z najważniejszych zadań umożliwiających rozwój krajowej branży żywnościowej, poprzez zwiększanie spektrum dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach globalnych. W znacznym stopniu przyczynia się do tego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wspiera działania eksporterów poprzez organizowanie targów, misji wyjazdowych i spotkań biznesowych z partnerami zagranicznymi, co uwiarygadnia polską żywność na rynku międzynarodowym. Równolegle z działaniami instytucji państwowych krajowi przedsiębiorcy, aby utrzymać wzrost sprzedaży produktów rolno-spożywczych koncentrują się na doskonaleniu jakości sprzedawanych produktów i budowaniu polskiej marki żywności za granicą.
 10. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 29,2 mld EUR (136 mld zł) i był o 29,2% wyższy niż przed rokiem. Wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców.
 11. Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 14,4 mld EUR (67 mld zł), o 22,7% wyższym niż w okresie styczeń–listopad 2021 r.

Szerzej nt. wzrostu wartości polskiego eksportu żywności w okresie jedenastu miesięcy 2022 r.: https://www.kowr.gov.pl/analiza/handel-zagraniczny-produktami-rolno-spozywczymi

Biuro Analiz i Strategii

News