Wizyta delegacji przedstawicieli Zjednoczonej Republiki Tanzanii w KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wizyta delegacji przedstawicieli Zjednoczonej Republiki Tanzanii w KOWR

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 8 lutego odbyło się spotkanie z delegacją ze Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Spotkanie dotyczyło przedstawienia planów rozwoju plantatorów Tanzanii w celu zwiększenia produkcji rolnej oraz było okazją do omówienia polskich doświadczeń w zakresie wsparcia i mechanizacji rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego. Stronę tanzańską reprezentowali:

- Hon Prosper J. Mbena – sekretarz Jakaya Mrisho Kikwete, byłego prezydenta Zjednoczonej Republiki Tanzanii,

- Alli Kassim Mohammed – Prezes Zarządu MSEZONE Limited,

- Amb Nael El Asaad – Przewodniczący Rady Dyrektorów MSEZONE Limited,

- Amour Mustafa Abbas – Prezes Zarządu First Assurance Limited,

- Julius Zellah – Prezes Zarządu Fundation Light fof Africa.

W spotkaniu udział wziął również Grzegorz Jasik – Prezes Best Future Solutions oraz Krzysztof Szumiński – Prezes SZUMAWA Sp. Z o.o.

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową współpracę Polski i Tanzanii. Szczegółowo omówiono wymianę handlową towarami rolno-spożywczymi między krajami. W 2020 r. Polska wyeksportowała do Tanzanii towary żywnościowe o wartości przekraczającej 21 mln euro. W strukturze asortymentowej, dominował eksport pszenicy, który odpowiadał za 97% przychodów, a 2% wpływów wygenerował eksport mięsa drobiowego. W trakcie spotkania podkreślono, że Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, co pozwala na wymianę doświadczeń ze stroną tanzańską w zakresie funkcjonowania tego sektora gospodarki rolnej w  kontekście stosunkowo niewielkiej skali przetwórstwa mięsnego w Tanzanii kontrastującej z jedną z największych populacji zwierząt gospodarskich w Afryce i znaczną skalą importu przetworów mięsnych.

Ponadto przedstawiono działania KOWR, mające na celu promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych.  W trakcie rozmowy uznano, że konieczne jest szczegółowe poznanie oferty, potrzeb oraz zakreślenie obszarów do potencjalnej współpracy między podmiotami z Polski i z Tanzanii. Strony zgodziły się, że warto prowadzić rozmowy celem wykreowania przestrzeni do rozwoju. Przedstawiciele Tanzanii podkreślili, że mają instrumenty, które mogą wesprzeć polskich przedsiębiorców chcących zainwestować na terenie Zjednoczonej Republiki. W Tanzanii ziemia pozostaje w rękach publicznych, a rozdysponowanie odbywa się w oparciu o umowy dzierżawy (od 5 do 99 lat).

Przedstawiciele delegacji Zjednoczonej Republiki Tanzanii wskazali również, że Tanzania jest krajem rozwijającym się o wysokim wzroście gospodarczym.
W Tanzanii jest wysokie zapotrzebowanie na rośliny oleiste w tym słonecznik (obecnie Tanzania importuje głównie z Indii i Malezji) oraz nasiona.

Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR podkreślił, że Krajowy Ośrodek może dokonać rozeznania wśród polskich podmiotów, które byłyby zainteresowane prowadzeniem działalności na rynku Zjednoczonej Republiki bądź współpracować z Tanzanią m.in. w obszarze transferu technologii.

Tanzania ma obecnie 44 miliony hektarów gruntów ornych, a  rolnictwo zatrudnia około 67% pracujących obywateli i pozostaje centralnym elementem industrializacji kraju.

News