UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

UWAGA PRODUCENCI SUROWCA TYTONIOWEGO

Nowy formularz informacji za rok sprawozdawczy 2019/2020 W dniu 15 maja 2020 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Nowy formularz Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2019/2020 dostępny jest na stronie internetowej KOWR:

Pdf http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/hz/tyto%C5%84/Informacja%20o%20produkcji%20i%20zbyciu%20surowca%20tytoniowego%20za%C5%82.%202.pdf

Wersja edytowalna http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/hz/tyto%C5%84/Informacja%20o%20produkcji%20i%20zbyciu%20surowca%20tytoniowego%20(wersja%20edytowalna).doc

Jednocześnie przypominamy, że dotychczasowy formularz „Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego” za okres 2018/2019 obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2020 r.

News