Sukces projektu Platforma Żywnościowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Sukces projektu Platforma Żywnościowa

Platforma Żywnościowa to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego.

Z dniem 31 sierpnia ubiegłego roku dobiegł końca pilotaż Platformy Żywnościowej, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy.

Uruchomienie Platformy Żywnościowej, jako zorganizowanego i regulowanego rynku kontraktów typu SPOT dla produktów rolno-spożywczych, otworzyło nowy etap w polskim obrocie giełdowym i dostarczyło nowych możliwości handlu dla uczestników rynku rolnego.

Więcej informacji na temat efektów projektu Platforma Żywnościowa można przeczytać na stronie internetowej NCBR w zakładce sukcesy beneficjentów: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-zywnosciowa.

News