Seminarium dla nauczycieli w Książu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Seminarium dla nauczycieli w Książu

Na początku października br. w Stadzie Ogierów Książ odbyło się seminarium dla nauczycieli pt. „Hodowla i kierunki użytkowania koni”. Zostało ono przeprowadzone przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na mocy porozumienia o współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Jednym z ciekawszych punktów seminarium był wykład Bartłomieja Kwiatka, aktualnego Mistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, pt. "Postęp hodowlany oraz trening koni - droga do hodowli koni o predyspozycjach sportowych", na przykładzie treningu koni zaprzęgowych. Wiktor Karol, Prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej sp. z o. o., w skład której wchodzi Stado Ogierów Książ, przedstawił historię oraz aktualną działalność Stada. Natomiast Małgorzata Studzińska, główny hodowca SO zaprezentowała został również dorobek Stada Ogierów Książ, któremu towarzyszył pokaz koni sportowych.

 

W programie seminarium w roli prelegentów wystąpili także Bogdan Kuchejda, Ewa Jastrzębska i Monika Słowik, którzy  poruszyli następujące zagadnienia:

  • Zasady treningu koni w poszczególnych dyscyplinach jeździeckich
  • Ocena hodowlana koni z uwzględnieniem różnic rasowych i kierunków użytkowania
  • Dorobek materialny i kulturowy Stada Ogierów Książ
  • Zasady prezentacji koni na przeglądach hodowlanych oraz aukcjach
  • Dokumentacja hodowlana na przykładzie Stada i Stadniny koni w Książu
  • Nowoczesne użytkowanie koni (z przykładami imprez hodowlano-pokazowych
    w Polsce i w Europie)
  • Fizjoterapia koni
  • Budownictwo stajenne oraz ocena warunków zoohigienicznych w stajni w kontekście bazy budynkowej Stada Ogierów Książ

News