Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie KOWR. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie KOWR.

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu przewodniczył poseł Robert Telus.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podczas  Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  reprezentowali Zastępcy Dyrektora Generalnego Jacek Malicki i Marek Chibowski oraz Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Janusz  Niedziela.  W trakcie posiedzenia Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka przedstawiła informacje nt. działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Podczas prezentacji Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marek Chibowski przybliżył zgromadzonym zakres działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W swoim wystąpieniu pokreślił rolę KOWR, który zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania  instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Informacje o najważniejszych zadaniach pozostałych instytucji rolnych zostały przedstawione przez: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halinę Szymańską oraz Wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Monikę Rzepecką.

W zakres  działań Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodzą sprawy: rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki, ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej.

Do zadań Komisji należy określanie kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością.  Bardzo ważnym obszarem działań jest nadzór nad rozwojem i modernizacją infrastruktury wsi oraz problematyką związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

News