S2MUR: współpraca KOWR z IUNG-PIB - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

S2MUR: współpraca KOWR z IUNG-PIB

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dr inż. Waldemar Humięcki i Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek podpisali list intencyjny w zakresie rozwoju systemów pozwalających na precyzyjne monitorowanie upraw rolnych w Polsce.

Celem współpracy pomiędzy KOWR i IUNG-PIB jest wspieranie procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie w zakresie monitorowania upraw rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje w tym zakresie projekt „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR)”, a IUNG-PIB realizuje zadania w zakresie monitoringu suszy rolniczej, monitoringu gleb, monitoringu trwałych użytków zielonych.

Kolejne porozumienie dla S2MUR

Wcześniej KOWR zawarł już dwa porozumienia w celu realizacji projektu S2MUR. Podobne zobowiązanie z Polską Agencją Kosmiczną, o czym informowaliśmy

tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/porozumienie-kowr-z-polska-agencja-kosmiczna

oraz Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (więcej tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-wspolpraca-kowr-z-coboru).

S2MUR: przetarg na dane satelitarne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wybrał wykonawców w przetargu na usługi dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych w ramach budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). Łączna wartość wybranych ofert w obu częściach zamówienia wynosi 41,63 mln zł.

W ramach pierwszej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SatRev S.A. z Wrocławia. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR zobrazowania satelitarne z permanentnego monitoringu satelitarnego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Wartość zamówienia to 39 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

W ramach drugiej części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ProGea 4D Sp. z o.o. z Krakowa. Firma dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR nowo pozyskane zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości, tzw. zobrazowania targetowane. Wartość zamówienia to 2,63 mln zł, a termin jego realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy).

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: https://kowr.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/354310/usluga-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur.

Zakończono konsultacje budowy systemu

16 września 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR). Dane satelitarne zostaną wykorzystane do zasilenia systemu S2MUR. Więcej o konsultacjach pisaliśmy tutaj: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/s2mur-zakonczono-konsultacje-budowy-systemu.

Projekt S2MUR

Projekt S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Więcej informacji można znaleźć: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

News