Rozliczenia spółdzielni energetycznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rozliczenia spółdzielni energetycznych

KOWR informuje, że 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych (Dz.U. 2022 poz. 703) określa:

  1. zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”;
  2. sposób dokonywania rozliczenia, o którym mowa w art. 38c ust. 6 ustawy, oraz sposób wyliczenia opłat, o których mowa w art. 38c ust. 7 ustawy, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
  3. zakres danych pomiarowych, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy:
    • przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,
    • udostępnianych przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy, spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym;
  4. zakres informacji dotyczących rozliczenia, o których mowa w art. 38c ust. 6 ustawy;
  5. podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej.

Przepisy weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

News