Resocjalizacja poprzez pracę - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Resocjalizacja poprzez pracę

W Stadninie Koni Prudnik, z inicjatywy i pod patronatem Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, w dniu 14 maja br. zostało podpisane Porozumienie dotyczące resocjalizacji młodzieży poprzez pracę. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Józef Stępkowski, prezes zarządu Stadniny Koni Prudnik oraz Jacek Tyczka, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych w Nysie.

 

Młodzież z Ośrodka Wychowawczego pod opieką wychowawcy zajmować się będzie pracami porządkowymi w obiektach należących do Stadniny, grabieniem skoszonej trawy z trawników i placów przeznaczonych pod rekreację, przygotowaniem sprzętu rekreacyjnego dla uczestników jazd konnych, oczyszczaniem pól uprawnych z materiałów utrudniających prace polowe.

W zamian za świadczoną pracę młodzież będzie mogła pobierać nauki jazdy konnej pod okiem instruktora, poznawać zasady związane z prowadzeniem nauki jazdy konnej, dowiedzieć się o sposobach racjonalnego żywienia koni hodowlanych i rekreacyjnych, poznawać procedury właściwej opieki koni prowadzonej przez lekarza weterynarii. Oprócz pracy z końmi weźmie udział w spotkaniu z zootechnikiem fermy bydła, który przekaże jej informacje na temat racjonalnego żywienia bydła oraz metod pozyskiwania mleka.

Działania te umożliwią młodzieży kształtowanie pozytywnych zainteresowań oraz motywacji do przyszłej pracy.

 

News