Pszczoły są niezbędne dla ekosystemu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pszczoły są niezbędne dla ekosystemu

21 października br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja pt. „Nowe technologie w gospodarce pasiecznej – wyzwania i ograniczenia” oraz podsumowanie VII edycji Konkursu Pszczelarz Roku. Jednym z partnerów konkursu był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który reprezentowali Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego i Michał Wójciak, Dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych.

W swoim wystąpieniu Wojciech Kędzia powiedział, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach ustawowych zadań realizuje działania wspierające branżę pszczelarską. – KOWR zatwierdza do wypłaty środki finansowe dla uczestników mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Robi to we współpracy z organizacjami pszczelarskimi – wyjaśnił. 

Zgodnie z unijnymi zasadami współfinansowanie z budżetu UE może stanowić do 50% wydatkowanych środków. Od 2004 r. do sektora pszczelarskiego, w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, trafiły środki finansowe w kwocie ponad 300 mln zł. Dzięki otrzymanym środkom pszczelarstwo w Polsce uległo widocznemu unowocześnieniu i zmodernizowaniu.

Wojciech Kędzia poinformował, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aktywnie uczestniczy w programie Polski Ład. Przygotowuje m.in. cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „Od pola do stołu” – tzw. paszportyzacja polskiej żywności. – W ramach systemu powstaną rozwiązania, które pozwolą na jednoznaczne potwierdzenie pochodzenia żywności oraz na wskazanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności lub surowców – dodał Dyrektor Kędzia.

Podczas konferencji towarzyszącej konkursowi  głos zabrał Michał Wójciak. Mówił on o korzyściach związanych z produkcją miodu. Podkreślił, że pszczoły dla ekosystemu są niezbędne i niezastępowalne w zakresie zapylania. Wynikająca z zapylania wartość dla gospodarki narodowej to 4,5 mld zł. Dodał, że pszczelarze prowadzą aktywny i zdrowy tryb życia, co wydłuża i poprawia jakość ich życia.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju.

News