„Przekształcenia Własnościowe w Rolnictwie – 30 lat Doświadczeń i Perspektywy” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Przekształcenia Własnościowe w Rolnictwie – 30 lat Doświadczeń i Perspektywy”

26 kwietnia br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów SGGW, Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN konferencja naukowa „Przekształcenia Własnościowe w Rolnictwie – 30 lat Doświadczeń i Perspektywy”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny, Jacek Malicki, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz przedstawiciele Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR.  

Jacek Malicki i Bogdan Podgórski wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. Przebieg i rezultaty ekonomiczno-społeczne przemian własnościowych rolnictwa państwowego.

Jacek Malicki mówił o nowym podejściu do gospodarowania gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zaznaczył, że KOWR rozdysponował już ponad 3 mln ha. Zapewnił również, że pomimo ustawowych ograniczeń w sprzedaży gruntów KOWR nadal aktywnie będzie sprzedawał nieruchomości wchodzące w skład Zasobu.

Główne zagadnienia jakie zostały poruszone podczas konferencji dotyczyły:

  1. Sytuacji wyjściowej oraz otoczenia instytucjonalno-prawnego przekształceń własnościowych rolnictwa państwowego.
  2. Przebiegu i rezultatów ekonomiczno-społecznych przemian własnościowych rolnictwa państwowego.
  3. Nowego oblicza dawnych PGR-ów – prezentacja studiów przypadków (przedsiębiorstwa: Goodvalley, Grupa Butor, GR Kasztelan, Top Farms).
  4. Szans i zagrożeń rozwoju wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w kontekście założeń krajowej i unijnej polityki rolnej.

https://youtu.be/9IMBysNv1Rg

News