Promocja polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego podczas targów AGRA w Słowenii. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Promocja polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego podczas targów AGRA w Słowenii.

Od 25 do 30 sierpnia 2018 r. trwała 56. edycja targów rolno-spożywczych AGRA, która odbyła się w Gornej Radgonie w Słowenii. Było to największe pod względem liczby wystawców i ilości krajów uczestniczących w wydarzeniu w tym regionie.

W tegorocznych targach uczestniczyło około 1800 wystawców z 28 krajów (w tym 8 firm z Polski) i ok. 120 tys. zwiedzających. Oprócz Polski stoiska narodowe zorganizowały również Macedonia, Węgry, Austria i Chorwacja. Na powierzchni wystawienniczej około 73 tys. metrów zaprezentowano towary
i usługi związane z rolnictwem, przetwórstwem spożywczym, zdrową żywnością, gastronomią
i handlem artykułami rolno-spożywczymi. Równolegle odbyły się targi opakowań i logistyki INPAK. Krajem partnerskim tegorocznej edycji była Macedonia.

Podczas targów AGRA, Ambasada RP w Lublanie przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zorganizowała stoisko promocyjno-informacyjne, gdzie oprócz materiałów informacyjnych o charakterze makroekonomicznym, prezentowała materiały promocyjne polskich firm w formie ulotek, prospektów i folderów oraz ogólne materiały informacyjne nt. rolnictwa i przemysłu spożywczego w Polsce pod hasłem „Polska smakuje/Poland Tastes Good”.

Na polskim stoisku zaprezentowano szeroką gamę produktów spożywczych z wielu branż. Zwiedzający targi wykazywali duże zainteresowanie polską ofertą. Pracownicy placówki udzielali informacji dotyczących polskiego sektora rolno-spożywczego oraz możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami, które zdecydowały się na promocję na rynku słoweńskim. Dodatkowo przedstawiciele polskich firm, którzy byli obecni na targach, mieli możliwość skorzystania z polskiego stoiska i  przeprowadzenia na nim rozmów z potencjalnymi kontrahentami.

Informacje o udziale Polski, spotkaniach i obecności polskich firm były podawane również przez większość dzienników i radiostacji oraz uwzględnione w oficjalnym programie targów.

Odwiedzający polskie stoisko przedsiębiorcy z regionu poszukiwali w szczególności: przetworów owocowych i warzywnych, wybranych słodyczy, zbóż i pasz oraz produktów dla HORECA. Rynek słoweński, z powodu niskiego poziomu samozaopatrzenia, jest perspektywicznym kierunkiem dla polskiego eksportu rolno-spożywczego.

 

News