PRODUKT POLSKI na wigilijnym stole - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PRODUKT POLSKI na wigilijnym stole

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowa okazja do wykorzystania polskich produktów do przygotowania potraw, które znajdą się na świątecznym stole. Praktycznie wszystkie dania, które tradycyjnie spożywamy podczas świąt jak: wigilijny barszcz czerwony, karp, śledzie, potrawy z kapusty, grochu, grzybów, a także, pierogi i uszka czy też kompot z suszonych owoców mogą zostać przygotowane z produktów wytwarzanych przez rodzimych producentów. W świadomości Polaków rybą nieodłącznie związaną z tradycją wigilijnego stołu jest karp – świąteczna ryba, zwyczajowo goszcząca na wigilijnym stole w wielu domach.

– Niezwykle ważne jest, żeby polscy konsumenci mieli świadomość, że wybierając na świąteczny stół produkty oznaczone etykietą PRODUKT POLSKI, przyczyniają się do rozwoju krajowego sektora rolno-spożywczego. Pośrednio wspierają również polskich rolników oraz zapewniają sobie oraz swoim bliskim produkty o znakomitych walorach jakościowych oraz smakowych – podkreślił Dyrektor Wroński Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Do wsparcia krajowego sektora rolno-spożywczego koniecznej jest podejmowanie przez konsumentów świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w intensywnym okresie przedświątecznym. Ważne jest również poprawianie pozycji rynkowej rodzimych produktów poprzez odpowiednie ich oznakowanie. Bardzo istotne są także aktywne działania promocyjne w kraju (m.in. poprzez kampanię „Kupuj świadomie” oraz informację na etykiecie PRODUKT POLSKI), jak i za granicą. Bardzo dobre efekty mogą przynosić działania podejmowane w kierunku dywersyfikacji i rozwijania zasięgu bezpośrednich kanałów dystrybucji w łańcuchu dostaw żywności – w tym również poprzez sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny (RHD).

Dyrektor Marcin Wroński przypomniał, że oznaczenie PRODUKT POLSKI zawiera przekaz, że został on wytworzony w kraju, na bazie rodzimych surowców. W przypadku produktów nieprzetworzonych jest to w 100% krajowy surowiec natomiast w przypadku produktów przetworzonych – w 75%, gdyż dopuszcza się użycie importowanych składników, np. przypraw i bakalii, do 25% masy tych produktów pod warunkiem, że składniki takie nie są dostępne z produkcji krajowej.

– Wraz ze znakiem PRODUKT POLSKI, producenci mają możliwość zamieszczania innych oznaczeń i certyfikatów krajowych oraz unijnych, które dodatkowo świadczą o jakości i bezpieczeństwie danego produktu – podkreślił Dyrektor Wroński.

Podejmowanie przez Polaków, świadomych decyzji zakupowych w zbliżającym się okresie przedświątecznym jest przejawem patriotyzmu konsumenckiego, który przekłada się m.in. na: zwiększenie sprzedaży polskiej żywności, utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, a pośrednio na rozwój rodzimych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

– Patriotyzm konsumencki i rosnąca świadomość o pochodzeniu produktów budują silną markę polskiej żywności. Z tego powodu nawet drobne zmiany w wyborach dokonywanych przez polskich konsumentów mogą stanowić impuls do dalszego rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego. Pamiętajmy o tym również w trakcie przedświątecznych zakupów – zaapelował Dyrektor Wroński.

News