Prezentacje możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Prezentacje możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności

W dniu 30 września br. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie w ramach koncepcji projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności. Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości technologiczne w zakresie paszportyzacji przez dostawców technologii informatycznych (IT). Podczas wydarzenia 19 firm i instytucji zaprezentowało rozwiązania z szeroko rozumianego food tracebility – możliwości identyfikacji żywności na każdym etapie jej produkcji.

Paszportyzacja polskiej żywności to jedno ze strategicznych działań mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Projekt został zainicjowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jest realizowany wspólnie z zespołem GovTech funkcjonującym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem projektu jest zapewnienie większej wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji
o produktach rolno-spożywczych, a także wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej
w Polsce żywności za granicą, jak również zoptymalizowanie zaangażowania poszczególnych instytucji do zadań i procesów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. Końcowym beneficjentem funkcjonalności projektu ma być ostateczny odbiorca.

Zadaniem uczestników spotkania było wskazanie i omówienie rozwiązań technologicznych służących do monitorowania i agregowania danych w łańcuchu dostaw żywności, w tym głównie dla rynku wołowiny oraz rynku ziemniaka.

To już kolejne spotkanie w ramach wypracowywania koncepcji paszportyzacji żywności w naszym kraju. Spotkaliśmy się już z producentami wołowiny i plantatorami ziemniaków. Poprzez te branże chcemy stworzyć wzór działania dla paszportyzacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Tworzymy swego rodzaju podwaliny dla całej gospodarki rolno-spożywczej w naszym kraju. Wszystko to, nie po to by tworzyć kolejne wymagania, ale po to, by zarówno producent jak i ostateczny konsument mieli pewności dostarczanego towaru, jego wartości i jakości – mówi Wojciech Kędzia zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pomysłodawca i koordynator projektu.

Prezentacje możliwości technologicznych mają na celu poznanie i omówienie rozwiązań, dzięki którym będzie możliwe zrealizowanie celu projektu, czyli stworzenie systemu śledzącego i agregującego dane na temat łańcucha produkcji i dostaw żywności. Jednocześnie pozwolą one na przeanalizowanie szans i ryzyka związanych z poszczególnymi rozwiązaniami.

News